Poziom 4: Lekcja 7

11【 斤 】

decyzja

por.

on'yomi:ダン

kun'yomi:た(つ)ことわ(る)

pinyin: duàn

断つたつprzerwać, przeciąć

断ることわるodmówić; ostrzec; powiadomić, poprosić o pozwolenie

判断はんだん[suru] ocenić

決断けつだん[suru] zdecydować, podjąć decyzję

油断ゆだん[suru] być niedbałym; nie zachować czujności

断定だんていdojść do wniosku

横断歩道おうだんほどうprzejście dla pieszych

横断おうだん[suru] przecinać, przekraczać, przechodzić (przez ulicę)

断水だんすいprzerwa w dostawie wody

断念だんねん[suru] zaniechać

中断ちゅうだん[suru] przerwać, zawiesić (obrady itp.)

【 断る 】

彼女(かのじょ)山口(やまぐち)さんのプロポーズを(ことわ)りましたが、(あと)後悔(こうかい)していました。
Ona odrzuciła oświadczyny pana Yamaguchiego, a później tego żałowała.

【 判断 】

(ひと)見掛(みか)けで判断(はんだん)するべきではない。
Nie powinno się oceniać ludzi na podstawie ich wyglądu.

【 決断 】

(つま)()なれた(あと)(かれ)財産(ざいさん)処分(しょぶん)して海外(かいがい)移住(いじゅう)することを決断(けつだん)した。
Kiedy umarła mu żona, postanowił pozbyć się majątku i przeprowadzić za granicę.

【 油断 】

筆記(ひっき)試験(しけん)(とき)先生(せんせい)生徒(せいと)(たち)がカンニングをしないか油断(ゆだん)せず見守(みまも)っていた。
Podczas egzaminu pisemnego nauczyciel uważnie obserwował studentów, czy przypadkiem nie ściągają.

【 断定 】

昨晩(さくばん)火事(かじ)放火(ほうか)断定(だんてい)された。
Ustalono, że wczorajszy pożar wieczorem był wynikiem umyślnego podpalenia.

【 横断歩道 】

(かれ)横断(おうだん)歩道(ほどう)(ある)いていたのに(くるま)にはねられてしまった。
On został potrącony przez samochód, kiedy przekraczał ulicę na przejściu dla pieszych.

【 断水 】

水道(すいどう)(かん)破裂(はれつ)のため全市(ぜんし)にわたって断水(だんすい)した。
Z powodu pęknięcia rury wodociągowej przerwano dostawy wody w całym mieście.

【 断念 】

経済(けいざい)(じょう)理由(りゆう)我々(われわれ)はその企画(きかく)断念(だんねん)することになった。
Z powodów ekonomicznych musieliśmy zarzucić ten projekt.

Materiał z innych znaków

健康診断けんこうしんだんbadania medyczne

判断はんだん[suru] ocenić

断層だんそうprzerwa, przepaść; uskok (geolog.)

断崖だんがいklif, skarpa, urwisko

断片だんぺんfragment, kawałek

断片的だんぺんてき[na] fragmentaryczny

断食だんじきpost, [suru] pościć

横断おうだん[suru] przecinać, przekraczać, przechodzić (przez ulicę)

縦断じゅうだん[suru] podróżować przez coś

診断しんだんbadania, diagnoza, [suru] rozpoznać chorobę

遮断しゃだん[suru] przerwać, odciąć

遮断器しゃだんきwyłącznik automatyczny (techn.)

遮断機しゃだんきszlaban, rampa

【 断片的 】

祖母(そぼ)戦争(せんそう)勃発(ぼっぱつ)した(とき)二歳(にさい)だったので、その悲惨(ひさん)時代(じだい)については断片的(だんぺんてき)記憶(きおく)しかない。
Kiedy wybuchła wojna, babcia miała dwa lata i dlatego ma tylko wyrywkowe wspomnienia z tego ciężkiego okresu.

【 断片 】

このパズルには500の断片(だんぺん)がある。
Te puzzle mają 500 klocków.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 7)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.