Poziom 4: Lekcja 7

13【 示 礻 】

szczęście, dobrobyt

por.

on'yomi:フク

pinyin:

幸福こうふくszczęście, pomyślność

福祉ふくしdobrobyt

祝福しゅくふくbłogosławieństwo

福音書ふくいんしょewangelia

【 幸福 】

(かれ)は95(さい)()くなるまで、幸福(こうふく)生涯(しょうがい)(おく)った。
On miał szczęśliwe życie i zmarł w wieku 95 lat.

【 福音書 】

トマスによる福音書(ふくいんしょ)新約(しんやく)聖書(せいしょ)(ふく)まれておらず、外典(がいてん)だとされている。
Ewangelia Tomasza nie wchodzi w skład Nowego Testamentu i jest uznawana za apokryf.

【 祝福 】

(かみ)祝福(しゅくふく)がありますように!
Niechaj Bóg Ci błogosławi!

Materiał z innych znaków

幸福こうふくszczęście, pomyślność

社会福祉しゃかいふくしdobrobyt społeczny

禍福かふくszczęście i nieszczęście

福祉ふくしdobrobyt

福祉国家ふくしこっかpaństwo socjalne

裕福ゆうふく[na] bogaty, dostatni

【 福祉 】

政府(せいふ)金融(きんゆう)恐慌(きょうこう)(おう)じてやむをえず福祉(ふくし)予算(よさん)大幅(おおはば)縮小(しゅくしょう)してしまった。
W obliczu kryzysu finansowego rząd nie miał wyjścia i musiał znacząco zmniejszyć budżet na wydatki socjalne.

【 裕福 】

裕福(ゆうふく)(ひと)(まず)しい(ひと)気持(き も)ちはわからない。
Ludzie żyjący dostatnio nie rozumieją biednych ludzi.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 7)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.