Poziom 3: Lekcja 15

12【 宀 】

bogactwo; obfitość

niestandardowa wersja: ; por.

on'yomi:フウ

kun'yomi:と(む)とみ

pinyin:

富むとむbyć bogatym

とみbogactwo

富士山ふじさんGóra Fuji

富貴ふうきbogactwa i zaszczyty

【 富む 】

この(くに)では()(ひと)(まず)しい(ひと)()(おお)きい。
W tym kraju panuje duża przepaść pomiędzy biednymi i bogatymi.

【 富 】

(かれ)(ゆた)かな才能(さいのう)(かんが)えれば、現在(げんざい)(とみ)()したのも不思議(ふしぎ)ではない。
Zważywyszy na jego wielkie umiejętności, nic dziwnego, że dorobił się dzisiaj wielkiego majątku.

【 富貴 】

(ひと)富貴(ふうき)になると、(まず)しい(ひと)のことは(わす)れてしまう。
Kiedy ludzie stają się dobrze sytuowani, zapominają o biednych.

Materiał z innych znaków

富士山ふじさんGóra Fuji

豊富ほうふ[na] obfity, bogaty (w składniki mineralne, wiedzę itd.)

貧富ひんぷbogactwo i bieda

貧富の差ひんぷのさrozwarstwienie społeczne

【 豊富 】

読書家(どくしょか)は、さすが知識(ちしき)豊富(ほうふ)だ。
W rzeczy samej, oczytany człowiek może pochwalić się dużą wiedzą.

【 貧富 】

ポーランドでは、貧富(ひんぷ)()がますますはげしくなっている。
W Polsce coraz bardziej powiększa się przepaść pomiędzy biednymi i bogatymi.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 15)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.