Poziom 3: Lekcja 15

8【 八 】

księga

on'yomi:テン

pinyin: diǎn

古典こてんklasyczne dzieło

事典じてんencyklopedia

百科事典ひゃっかじてんencyklopedia

字典じてんsłownik znaków

辞典じてんsłownik

【 古典 】

古典(こてん)(ぶん)()(とき)は、(かなら)辞書(じしょ)必要(ひつよう)です。
Przy czytaniu klasycznych tekstów trzeba koniecznie korzystać z pomocy słowników.

【 百科事典 】

()からないことがある(とき)は、いつも百科(ひゃっか)事典(じてん)調(しら)べます。
Kiedy czegoś nie wiem to sprawdzam to w encyklopedii.

Materiał z innych znaków

典型的てんけいてき[na] typowy

字典じてんsłownik znaków; por. 辞典 i 事典

漢和辞典かんわじてんsłownik znaków sinojapońskich

英和辞典えいわじてんsłownik angielsko-japoński

【 漢和辞典 】

漢和辞典(かんわじてん)書店(しょてん)購入(こうにゅう)してください。
Proszę zakupić w księgarni słownik chińsko-japoński.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 15)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.