Poziom 4: Lekcja 4

por.

on'yomi:ヒンビン

kun'yomi:まず(しい)

pinyin: pín

貧しいまずしいbiedny

貧乏びんぼうbieda, [na] biedny

貧富ひんぷbogactwo i bieda

貧富の差ひんぷのさrozwarstwienie społeczne

貧困ひんこんbieda, ubóstwo, [no] biedny

貧弱ひんじゃく[na] biedny, słaby

貧血ひんけつanemia

【 貧しい 】

(かれ)毎日(まいにち)()ずに一生懸命(いっしょうけんめい)(はたら)いているのに、生活(せいかつ)(まず)しい。
Mimo że on codziennie ciężko pracuje kosztem snu, prowadzi ubogie życie.

【 貧乏 】

この(くに)は、貧乏(びんぼう)(ひと)(おお)すぎる。
W tym kraju jest za dużo ubogich ludzi.

【 貧富 】

ポーランドでは、貧富(ひんぷ)()がますますはげしくなっている。
W Polsce coraz bardziej powiększa się przepaść pomiędzy biednymi i bogatymi.

【 貧困 】

戦後(せんご)日本人(にほんじん)は、貧困(ひんこん)(たたか)いながら()きてきた。
Po wojnie Japończycy walczyli z biedą.

【 貧弱 】

山田(やまだ)さんは貧弱(ひんじゃく)体格(たいかく)なので、女性(じょせい)にぜんぜんもてません。
Pan Yamada jest cherlawej postury i dlatego zupełnie nie ma powodzenia u kobiet.

Materiał z innych znaków

貧乏びんぼうbieda, [na] biedny

【 貧乏 】

この()政府(せいふ)組織(そしき)貧乏(びんぼう)(ひと)食料(しょくりょう)衣類(いるい)供給(きょうきゅう)します。
Ta organizacja pozarządowa zaopatruje biednych ludzi w żywność i ubrania.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 4)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.