Poziom 4: Lekcja 4

9【 宀 】

ogłaszać

por.

on'yomi:セン

pinyin: xuān

宣言せんげんdeklaracja, [suru] ogłosić

独立宣言どくりつせんげんdeklaracja niepodległości

宣伝せんでんreklama, [suru] reklamować

宣教師せんきょうしmisjonarz

【 宣言 】

(かれ)はもう(さけ)をやめると家族(かぞく)宣言(せんげん)したのに、毎日(まいにち)()んでいる。
Mimo że oświadczył rodzinie, że zamierza przestać pić, nadal pije co dzień.

【 独立宣言 】

この(くに)独立(どくりつ)宣言(せんげん)した()から、(いち)(ねん)()つのに、(くに)経済(けいざい)状態(じょうたい)全然(ぜんぜん)よくなっていない。
Odkąd ten kraj ogłosił niepodległość, jego stytuacja ekonomiczna zupełnie nie poprawiła się, mimo że już minął rok.

【 宣伝 】

このチョコレートはテレビで宣伝(せんでん)していた(しん)製品(せいひん)だよ。
Ta czekolada to nowy produkt reklamowany w telewizji.

【 宣教師 】

日本(にほん)()宣教師(せんきょうし)(おお)くは、ポルトガル(じん)でした。
Wielu misjonarzy przybyłych do Japonii pochodziło z Portugalii.

Materiał z innych znaków

宣誓せんせい[suru] złożyć przysięgę (w sądzie itp.)

託宣たくせんwyrocznia

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 4)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.