Poziom 3: Lekcja 15

12【 糸 】

zarobki

por.

on'yomi:キュウ

kun'yomi:たま(う)

pinyin: gěi, jǐ

給料きゅうりょうpensja

月給げっきゅうmiesięczna pensja

供給きょうきゅうpodaż ⇔ 需要 じゅよう : popyt

【 月給 】

社長(しゃちょう)月給(げっきゅう)は80(まん)だ。
Miesięczne zarobki prezesa wynoszą 800.000.

【 供給 】

電気(でんき)供給(きょうきゅう)するのは、電力(でんりょく)会社(がいしゃ)役目(やくめ)です。
Dystrybucja energii elektrycznej należy do zadań firm energetycznych.

Materiał z innych znaków

供給きょうきゅうpodaż ⇔ 需要 じゅよう: popyt

俸給ほうきゅうwynagrodzenie; por. 給料 きゅうりょう : pensja

恩給おんきゅうrenta

支給しきゅう[suru] zaopatrywać, dostarczać

昇給しょうきゅうpodwyżka wynagrodzenia

給与きゅうよzaopatrzenie, [suru] zaopatrzyć; pensja ⇒ 給料 きゅうりょう

補給ほきゅう[suru] zaopatrzyć, dostarczyć

需給じゅきゅうpopyt i podaż

【 支給 】

()地震(じしん)被災者(ひさいしゃ)食料(しょくりょう)毛布(もうふ)支給(しきゅう)した。
Miasto dostarczyło żywność i koce poszkodowanym w trzęsieniu ziemi.

【 供給 】

需要(じゅよう)(すく)なく、供給(きょうきゅう)(おお)いと商品(しょうひん)(のこ)る。
Jeśli jest mały popyt, a duża podaż, to towary zalegają.

【 需給 】

需給(じゅきゅう)のバランスがとれなければ、物価(ぶっか)安定(あんてい)しません。
Kiedy nie ma balansu pomiędzy popytem i podażą ceny nie są stabilne.

【 給与 】

会社(かいしゃ)では制服(せいふく)給与(きゅうよ)された。
Pracownicy zostali zaopatrzeni w ubrania firmowe.

【 恩給 】

(わたし)祖母(そぼ)恩給(おんきゅう)をもらっていました。
Babcia otrzymywała rentę.

【 補給 】

この会社(かいしゃ)はで飛行機(ひこうき)燃料(ねんりょう)補給(ほきゅう)する。
Ta firma dostarcza paliwo lotnicze.

【 昇給 】

我々(われわれ)会社(かいしゃ)では毎年(まいとし)4ないし5パーセントの昇給(しょうきゅう)がある。
W naszej firmie płace rosną co roku o 4–5 procent.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 15)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.