Poziom 2: Lekcja 7

por.

on'yomi:ゴウガッ

kun'yomi:あ(う)あ(わす)あ(わせる)

pinyin:

合うあうpasować

合わすあわすpołączyć, zestawić

合わせるあわせるpołączyć, zestawić

会合かいごうzebranie

待ち合わせるまちあわせるspotkać się

似合うにあうpasować, być do twarzy

話し合うはなしあうdyskutować, konsultować

合宿がっしゅくobóz treningowy, obóz naukowy

合計ごうけいsuma, [suru] zsumować

合併がっぺいzjednoczenie, połączenie; [suru] połączyć się

併合へいごうpołączenie; ankesja; [suru] połączyć się; anektować

合図あいずsygnał, znak

合理的ごうりてき[na] racjonalny

化合物かごうぶつzwiązek (chem.)

合成ごうせい[no] syntetyczny, [suru] syntetyzować

【 待ち合わせる 】

じゃ、何時(なんじ)()()わせしましょうか。
To o której się umówimy?

Materiał z innych znaków

アメリカ合衆国アメリカがっしゅうこくStany Zjednoczone Ameryki

似合うにあうpasować; być do twarzy

併合へいごうpołączenie; ankesja; [suru] połączyć się; anektować

割合わりあいstosunek, proporcja

助け合うたすけあうpomagać sobie wzajemnie

労働組合ろうどうくみあいzwiązek zawodowy

合併がっぺいzjednoczenie, połączenie; [suru] połączyć się

合唱がっしょうchór, [suru] śpiewać w chórze

合奏がっそうzespół muzyczny, [suru] grać na koncercie

合意ごういzgoda, porozumienie

合成繊維ごうせいせんいtkanina syntetyczna

合板ごうばんsklejka

合格ごうかく[suru] zdać (egzamin)

合致がっち[suru] zgadzać się; odpowiadać

問い合わせるといあわせるdowiadywać się

国際連合こくさいれんごうONZ

場合ばあいprzypadek

巡り合わせめぐりあわせzbieg okoliczności, zrządzenie losu

待合室まちあいしつpoczekalnia

打ち合わせうちあわせustalenia, [suru] zaaranżować, poczynić przygotowania

核融合かくゆうごうfuzja jądrowa, reakcja termojądrowa

混合こんごう[suru] mieszać

知り合いしりあいznajomy

組み合わせくみあわせkombinacja, połączenie

統合とうごうfuzja, połączenie, [suru] połączyć, zintegrować

総合的そうごうてき[na] wszechstronny; pełny, kompleksowy

縫合ほうごう[suru] zszywać (med.)

融合ゆうごうfuzja, połączenie

試合しあいmecz

迎合げいごう[suru] dopasować się, odpowiadać na oczekiwania

連合れんごうunia, związek

都合つごうdogodność

釣り合いつりあいrównowaga

釣り合うつりあうbyć zrównoważonym; pasować

間に合うまにあうzdążyć

隣り合うとなりあうsiąść obok, stać obok

集合しゅうごうzbiórka, [suru] zbierać się; zbiór (mat.)

【 労働組合 】

労働(ろうどう)組合(くみあい)とは労働者(ろうどうしゃ)権利(けんり)(まも)組織(そしき)だ。
Związek zawodowy jest organizacją, która broni praw pracowników.

【 合致 】

きれい、(ひろ)いなどの条件(じょうけん)合致(がっち)するアパートを()つけるのはとても(むずか)しい。
Bardzo trudno jest znaleźć mieszkanie spełniające oczekiwania co do wielkości i estetyki.

【 総合的 】

(ひと)能力(のうりょく)学力(がくりょく)だけではなく、(ひと)との協調性(きょうちょうせい)性格(せいかく)など総合的(そうごうてき)(かんが)えるべきです。
Przy ocenianiu umiejętności człowieka nie należy się kierować tylko jego wiedzą, trzeba całościowo spojrzeć także na jego charakter, umiejętność współpracy itd.

【 助け合う 】

(こま)った(とき)には、おたがいに(たす)()わなければならない。
Musimy sobie wzajemnie pomagać w trudnych chwilach.

【 混合 】

(あぶら)(みず)混合(こんごう)しない。
Olej nie miesza się z wodą.

【 隣り合う 】

山田(やまだ)()大坂(おおさか)()(いえ)(とな)()っている。
Domy pana Osaki i Yamady sąsiadują ze sobą.

【 隣り合う 】

彼女(かのじょ)(とな)()って(すわ)った。
Ona usiadła obok mnie.

【 統合 】

三和(さんわ)銀行(ぎんこう)東海(とうかい)銀行(ぎんこう)統合(とうごう)した。
Bank Sanwa oraz Bank Tokai dokonały fuzji.

【 迎合 】

この作家(さっか)はすばらしい小説(しょうせつ)()くが、権力(けんりょく)迎合(げいごう)しないので、有名(ゆうめい)にはなれないだろう。
Ten pisarz pisze świetne powieści, ale nie kłania się władzy, więc chyba nie stanie się sławny.

【 核融合 】

核融合(かくゆうごう)爆弾(ばくだん)(おも)なエネルギー(げん)となるのは重水素(じゅうすいそ)三重水素(さんじゅうすいそ)である。
Głównym źródłem energii w ładunku termojądrowym jest deuter i tryt.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 7)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.