Poziom 2: Lekcja 7

por.

on'yomi:ラク

kun'yomi:お(ちる)お(とす)

pinyin: luò, là, lào

落ちるおちるspaść, upaść

落とすおとすspuścić, upuścić

墜落ついらく[suru] spaść, rozbić się (samolot)

落第らくだい[suru] oblać egzamin

落下らっか[suru] spaść

落ち着くおちつくuspokoić się

Materiał z innych znaków

堕落だらくdeprawacja, korupcja, [suru] zdeprawować się, skorumpowć się

墜落ついらく[suru] spaść, rozbić się (samolot)

没落ぼつらくupadek

落ち葉おちばopadające liście

落とし穴おとしあなpułapka

落下傘らっかさんspadochron

落胆らくたん[suru] zniechęcić się, rozczarować się

落雷らくらいpiorun

落馬らくば[suru] spaść z konia

陥落かんらく[suru] poddać się, upaść (twierdza)

零落れいらく[suru] podupaść, upaść nisko

【 落ち葉 】

歩道(ほどう)()()(おお)われていた。
Chodnik pokryły opadające liście.

【 落雷 】

校庭(こうてい)生徒(せいと)落雷(らくらい)()たれて、死亡(しぼう)した。
Uczeń zmarł trafiony piorunem na dziedzińcu szkolnym.

【 落とし穴 】

(むかし)猟師(りょうし)は、()とし(あな)()ってシカやイノシシなどの動物(どうぶつ)捕獲(ほかく)していた。
Myśliwi w dawnych czasach robili w ziemi pułapki i łapali w nie jelenie, dziki oraz inne zwierzęta.

【 没落 】

(かれ)没落(ぼつらく)した貴族(きぞく)ではあるが、プライドは人一倍(ひといちばい)(たか)い。
On pochodzi z podupadłej rodziny arystokratycznej, ale dumnie się nosi.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 7)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.