Poziom 2: Lekcja 15

12【 隹 】

zbierać

on'yomi:シュウ

kun'yomi:あつ(まる)あつ(める)

pinyin:

集まるあつまるzbierać się

集めるあつめるzbierać; kolekcjonować

集合しゅうごうzbiórka, [suru] zbierać się; zbiór (mat.)

集中しゅうちゅう[suru] koncentrować się, skupiać się

Materiał z innych znaków

募集ぼしゅうnabór, werbunek, rekrutacja, [suru] rekrutować, werbować, poszukiwać pracowników; zbierać fundusze

召集しょうしゅう[suru] zwołać; powołać

召集令状しょうしゅうれいじょうpowołanie do wojska

採集さいしゅう[suru] zbierać, kolekcjonować

編集へんしゅう[suru] redagować; edytować

編集長へんしゅうちょうredaktor naczelny, redaktor prowadzący

群集ぐんしゅうtłum, stado

群集心理ぐんしゅうしんりpsychologia tłumu

詩集ししゅうantologia poezji, zbiór poezji

集団しゅうだんgrupa, tłum

集団心理しゅうだんしんりpsychologia tłumu

集団自決しゅうだんじけつzbiorowe samobójstwo

【 集団 】

(さる)集団(しゅうだん)(つく)って行動(こうどう)します。
Małpy działają w stadach.

【 群集 】

おおかみが(やま)群集(ぐんしゅう)しはじめていた。
Wilki w górach zaczęły łączyć się w watahy.

【 群集心理 】

自分(じぶん)意見(いけん)をしっかり()って、群集(ぐんしゅう)心理(しんり)左右(さゆう)されないようにしたい。
Chciałbym trzymać się swojego zdania, a nie dać manipulować przez tłum.

【 採集 】

(かれ)昆虫(こんちゅう)採集(さいしゅう)興味(きょうみ)()っている。
Jego hobby to kolekcjonowanie owadów.

【 編集 】

森田(もりた)さんは、東京(とうきょう)雑誌(ざっし)編集(へんしゅう)仕事(しごと)をしています。
Pan Morita pracuje w redakcji czasopisma w Tokio.

【 編集長 】

どんな(ほん)出版(しゅっぱん)するかは、全部(ぜんぶ)編集(へんしゅう)(ちょう)決定(けってい)します。
O tym, która książka ma być wydana, decyduje redaktor naczelny.

【 詩集 】

リルケの詩集(ししゅう)本屋(ほんや)()った。
Kupiłem w księgarni zbiorek poezji Rilkego.

【 募集 】

アルバイトの募集(ぼしゅう)多数(たすう)学生(がくせい)(おう)じました。
Wielu studentów odpowiedziało na ogłoszenie na nabór do pracy.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 15)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.