Poziom 5: Lekcja 1

12【 力 】【 艸 艹 】

zbierać; zwoływać

por.

on'yomi:

kun'yomi:つの(る)

pinyin:

募るつのるrekrutować, werbować, poszukiwać pracowników; zbierać fundusze; nasilać się, pogarszać się

募集ぼしゅうnabór, werbunek, rekrutacja, [suru] rekrutować, werbować, poszukiwać pracowników; zbierać fundusze

応募おうぼ[suru] zaciągnąć się; składać podanie (dosł. "odpowiedzieć na nabór", np. do wojska lub do firmy)

応募者おうぼしゃaplikant, kandydat

募金運動ぼきんうんどうkampania gromadzenia funduszy

公募こうぼ[suru] ogłaszać nabór; zapraszać do udziału; poszukiwać kandydatów

【 募集 】

アルバイトの募集(ぼしゅう)多数(たすう)学生(がくせい)(おう)じました。
Wielu studentów odpowiedziało na ogłoszenie na nabór do pracy.

【 応募 】

彼女(かのじょ)退職(たいしょく)した()、ボランティア活動(かつどう)応募(おうぼ)して老人(ろうじん)ホームで世話(せわ)をしています。
Po odejściu z pracy ona włączyła się w działalność wolontariacką i pomaga w domu starców.

【 募金運動 】

(かれ)はプロジェクトを実施(じっし)できるように募金(ぼきん)運動(うんどう)()こした。
On rozpoczął zbieranie funduszy aby móc zrealizować swój projekt.

【 公募 】

その大学(だいがく)では物理学(ぶつりがく)教授(きょうじゅ)公募(こうぼ)している。
Ten uniwersytet poszukuje kandydatów na stanowisko profesora fizyki.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 1)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.