Poziom 5: Lekcja 1

on'yomi:レツ

kun'yomi:おと(る)

pinyin: liè

劣るおとるbyć gorszym

劣等れっとう[na] gorszy, niższej jakości

劣等感れっとうかんkompleks niższości

劣等生れっとうせいkiepski student

優劣ゆうれつróżnica; wady i zalety; za i przeciw

劣勢れっせいmniejszość liczebna

【 劣る 】

(ちち)(はは)(おと)らず料理(りょうり)がうまい。
Ojciec nie ustępuje matce w gotowaniu.

【 劣等感 】

外国語(がいこくご)(はな)せない(かれ)劣等感(れっとうかん)(なや)んでいる。
On cierpi na kompleks niższości, ponieważ nie zna języków obcych.

【 劣等 】

中国(ちゅうごく)製品(せいひん)(けっ)して劣等(れっとう)ではない。
Chińskie towary bynajmniej nie są gorszej jakości.

【 優劣 】

この(ふた)つのスマートフォンを(くら)べても、その優劣(ゆうれつ)はとてもつけにくいです。
Porównując te dwa smartfony trudno ustalić, który jest lepszy.

【 劣勢 】

東軍(とうぐん)圧倒的(あっとうてき)劣勢(れっせい)であったが、(たく)みな戦略(せんりゃく)のおかげで勝利(しょうり)した。
Armia wschodnia była zdecydowanie mniejsza liczebnie, ale zwyciężyła dzięki umiejętnej taktyce.

Materiał z innych znaków

卑劣ひれつ[na] nikczemny, niegodziwy, podły, niski, poniżej pasa (cios)

拙劣せつれつ[na] lichy, niedbały, słabej jakości

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 1)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.