Poziom 5: Lekcja 1

9【 石 】

piasek

por.

on'yomi:シャ

kun'yomi:すな

pinyin: shā

すなpiasek

砂浜すなはまpiaszczysta plaża

砂時計すなどけいklepsydra

砂利じゃりżwir

土砂どしゃziemia i piasek

土砂降りどしゃぶりulewa

土砂崩れどしゃくずれosuwisko ziemi

砂糖さとうcukier

砂丘さきゅうwydma

猫砂ねこすなżwirek dla kota

【 砂 】

アカウミガメは、(すな)(あな)()り、そこに120()くらいの(たまご)産卵(さんらん)する。
Żółw karetta wykopuje w piasku jamę, a następnie składa w niej ok. 120 jaj.

【 砂時計 】

(ちち)砂時計(すなどけい)時間(じかん)をはかりながらゆで(たまご)をゆでます。
Ojciec gotuje jajko mierząc czas za pomocą klepsydry.

【 砂浜 】

人影(ひとかげ)のない砂浜(すなはま)を、ただ一人(ひとり)(ある)いていることが()きでした。
Lubiłem samotnie przechadzać się po plaży, gdzie nie było żywego ducha.

【 砂利 】

(みち)舗装(ほそう)するためには砂利(じゃり)やセメントなどを使(つか)います。
Do utwardzania drogi używa się żwiru i cementu.

【 土砂崩れ 】

大雨(おおあめ)土砂崩(どしゃくづ)れが()こり、5(にん)死亡(しぼう)した。
Na skutek intesywnych opadów deszczu nastąpiło osunięcie ziemi, w wyniku czego śmierć poniosło pięcioro ludzi.

【 砂降り 】

(きゅう)土砂降(どしゃぶ)りで出発(しゅっぱつ)一時間(いちじかん)(おく)れてしまった。
Wyjazd opóźnił się o godzinę z powodu nagłej ulewy.

【 砂糖 】

砂糖(さとう)()べすぎると、糖尿病(とうにょうびょう)になる(おそ)れがある。
Zbyt duże spożywanie cukru grozi cukrzycą.

Materiał z innych znaków

砂丘さきゅうwydma

砂漠さばくpustynia

砂糖さとうcukier

【 砂漠 】

サウジアラビアの面積(めんせき)は214(まん)平方(へいほう)キロメートルで、その大部分(だいぶぶん)砂漠(さばく)です。
Powierzchnia Arabii Saudyjskiej wynosi dwa miliony sto czterdzieści tys. kilometrów kwadratowych, z tego większość to pustynia.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 1)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.