Poziom 5: Lekcja 1

14【 木 】

stan, sytuacja; generalnie

por.

on'yomi:ガイ

kun'yomi:おおむ(ね)

pinyin: gài

概ねおおむねogólnie, generalnie

概念がいねんidea, koncepcja, myśl

概要がいようpodsumowanie, streszczenie

概略がいりゃくstreszczenie, abstrakt, résumé

概算がいさんprzybliżone wyliczenia

概論がいろんwstęp, wprowadzenie

大概たいがいgeneralnie, ogólnie, zazwyczaj

【 概念 】

前近代(ぜんきんだい)日本(にほん)において「自由主義(じゆうしゅぎ)」や「個人主義(こじんしゅぎ)」などの概念(がいねん)存在(そんざい)しなかった。
W Japonii w czasach przedwspółczesnych nie istniały takie pojęcia jak "wolność" i "indywidualizm".

【 概算 】

(かれ)財産(ざいさん)は1(おく)ドルと概算(がいさん)された。
Jego majątek został szacowany na 100 mln dolarów.

【 概要 】

首相(しゅしょう)記者(きしゃ)会見(かいけん)金融(きんゆう)危機(きき)対策(たいさく)概要(がいよう)説明(せつめい)した。
Premier na konferencji prasowej przedstawił główne założenia polityki walki z kryzysem finansowym.

【 概略 】

研究(けんきゅう)計画(けいかく)概略(がいりゃく)今月(こんげつ)20日(はつか)までに提出(ていしゅつ)してください。
Proszę przedstawić zarys planu badawczego do 20 dnia miesiąca.

【 概略 】

福沢(ふくざわ)諭吉(ゆきち)の『文明(ぶんめい)(ろん)()概略(がいりゃく)』を()んだことがありますか。
Czy czytałaś "Zarys teorii cywilizacji" Fukuzawy Yukichiego?

【 概論 】

昨日(きのう)古本屋(ふるほんや)で1956年版(ねんばん)の『日本(にほん)哲学(てつがく)概論(がいろん)』を(やす)()いました。
Wczoraj udało mi się tanio kupić w antykwariacie wydanie "Wprowadzenia do japońskiej filozofii" z 1956 r.

【 大概 】

郵便(ゆうびん)大概(たいがい)10()ごろ()る。
Poczta zazwyczaj przychodzi koło godziny dziesiątej.

Materiał z innych znaków

既成概念きせいがいねんprzyjęte z góry założenie; stereotyp

梗概こうがいzarys, szkic

【 既成概念 】

人間(にんげん)はややもすると物事(ものごと)既成(きせい)概念(がいねん)にとらわれる。
Ludzie przejawiają tendencje do ulegania stereotypom.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 1)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.