Poziom 2: Lekcja 3

12【 糸 】

łączyć, wiązać

por.

on'yomi:ケツ

kun'yomi:むす(ぶ)ゆ(う)

pinyin: jié, jiē

結ぶむすぶzwiązać, łączyć

結うゆうzwiązać

結婚けっこんmałżeństwo, [suru] ożenić się, wyjść za mąż

結論けつろんkonkluzja, wniosek

結果けっかwynik, rezultat

Materiał z innych znaków

凍結とうけつ[suru] zamarzać

凝結ぎょうけつ[suru] krzepnąć, ścinać się, stężeć; skraplać się

団結だんけつ[suru] zjednoczyć się

妥結だけつ[suru] osiągnąć kompromis

結婚けっこんmałżeństwo, [suru] ożenić się, wyjść za mąż

結婚式けっこんしきceremonia ślubna

結婚祝いけっこんいわいprezent ślubny

結局けっきょくw końcu, ostatecznie, w rezultacie

結晶けっしょうkrystalizacja, [no] krystaliczny, [suru] krystalizować się

結束けっそく[suru] połączyć, zjednoczyć

結果けっかwynik, rezultat

結核けっかくgruźlica

締結ていけつ[suru] zawiązać (traktat)

肺結核はいけっかくgruźlica; w skrócie 結核 けっかく

【 団結 】

労働者(ろうどうしゃ)団結(だんけつ)して、ストライキを(おこな)った。
Pracownicy zjednoczyli się i wzniecili strajk.

【 結束 】

全国(ぜんこく)労働者(ろうどうしゃ)結束(けっそく)してゼネストを()こした。
Robotnicy z całego kraju połączyli siły i zorganizowali strajk generalny.

【 結核 】

最近(さいきん)肺結核(はいけっかく)(わずら)(ひと)はほとんどいない。
Ostatnimi czasy jest niewiele ludzi cierpiących na gruźlicę.

【 結婚祝い 】

友人(ゆうじん)結婚(けっこん)(いわ)いのプレゼントをあげた。
Sprawiłem przyjacielowi prezent na slub.

【 締結 】

両国(りょうごく)講和条約(こうわじょうやく)締結(ていけつ)した。
Te dwa kraje zawarły traktat pokojowy.

【 凍結 】

(みず)は0()凍結(とうけつ)する。
Woda zamarza w temperaturze zero stopni.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.