Poziom 2: Lekcja 3

4【 亅 】

uprzednio, wcześniej; ja; dawać

historycznie istniały dwa oddzielne znaki: (uprzednio) i (ja, dawać); por.

on'yomi:

kun'yomi:あらかじ(め)

pinyin: yú, yǔ

予めあらかじめwcześniej, w wyprzedzeniem

予定よていplan

予約よやくrezerwacja, [suru] rezerwować

天気予報てんきよほうprognoza pogody

予備よび[no] rezerwowy; wstępny

予備の調査よびのちょうさwstępne badania

予備校よびこうszkoła przygotowawcza

Materiał z innych znaków

予備よび[no] rezerwowy; wstępny

予報よほうprognoza

予定よていplan

予想よそう[suru] przewidywać, oczekiwać

予測よそく[suru] przewidywać

予知よち[suru] przewidywać

予算よさんbudżet

予約よやくrezerwacja, [suru] rezerwować

予防よぼう[suru] zapobiec, przeciwdziałać

執行猶予しっこうゆうよzawieszenie wyroku

執行猶予しっこうゆうよzawieszenie wyroku

徴兵猶予ちょうへいゆうよodroczenie służby wojskowej

暫定予算ざんていよさんtymczasowy budżet

猶予ゆうよ[suru] odroczyć, przełożyć na później

【 予算 】

このプロジェクトの予算(よさん)五万(ごまん)ドルです。
Budżet tego projektu wynosi 50 tysięcy dolarów.

【 予防 】

病気(びょうき)になってからあわてるよりも、病気(びょうき)にかからないように予防(よぼう)することが大切(たいせつ)です。
Lepiej zawczasu przedsięwziąć środki przeciwko chorobie, niż zachorować i później panikować.

【 予測 】

専門(せんもん)()予測(よそく)では、これから100年間(ねんかん)地球(ちきゅう)平均(へいきん)温度(おんど)が1.8()()がるということだ。
Wg przewidywań specjalistów, przez kolejne sto lat średnia temperatura na ziemi wzrośnie o 1.8 stopnia.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.