Poziom 2: Lekcja 3

4【 欠 】

brak; ziewnięcie

historycznie istniały dwa oddzielne znaki: (KETSU brak) i (KEN ziewnięcie); por.

on'yomi:ケツケン

kun'yomi:か(ける)か(く)かか(す)あくび

pinyin: qiàn

欠けるかけるbrakować

欠くかくbrakować

欠すかかすbrakować; opuścić

欠如けつじょbrak, niedobór, [suru] brakować

あくびziewanie

欠伸あくびziewanie

Materiał z innych znaków

不可欠ふかけつ[na] niezbędny; nieodzowny, niezastąpiony

欠乏けつぼうbrak, niedobór

欠勤届けっきんとどけzawiadomienie o nieobecności w pracy

欠如けつじょbrak, niedobór, [suru] brakować

欠席けっせきnieobecność

欠席届けっせきとどけusprawiedliwienie nieobecności

欠点けってんwada

欠陥けっかんusterka, wada

【 不可欠 】

空気(くうき)人間(にんげん)にとって不可欠(ふかけつ)なものです。
Dla ludzi powietrze jest niezbędne do życia

【 欠乏 】

今年(ことし)空梅雨(からつゆ)のせいでこの地域(ちいき)(みず)欠乏(けつぼう)している。
Region ten zmaga się w tym roku z niedoborem wody z powodu suchej pory deszczowej.

【 欠勤届 】

子供(こども)入院(にゅういん)したので、会社(かいしゃ)3日間(みっかかん)欠勤(けっきん)(とどけ)()した。
Ponieważ dziecko poszło mi do szpitala, zawiadomiłem firmę, że będę nieobecny przez trzy dni.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.