Poziom 2: Lekcja 6

por.

on'yomi:テン

kun'yomi:てん(ずる)

pinyin: diǎn

時点じてんmoment, miejsce (w czasie)

点火てんか[suru] zapalić

点数てんすうilość punktów (zdobyta na egzaminie)

終点しゅうてんprzystanek końcowy, stacja końcowa

欠点けってんwada

点ずるてんずるzapalić

読点とうてんprzecinek (znak interpunkcyjny)

Materiał z innych znaków

争点そうてんsporny punkt

交差点こうさてんskrzyżowanie

分岐点ぶんきてんpunkt zwrotny; skrzyżowanie; rozwidlenie, rozdroże

句点くてんkropka (znak interpunkcyjny)

句読点くとうてんznak interpunkcyjny

弱点じゃくてんsłaby punkt

拠点きょてんpozycja

採点さいてんoceniać (test, egzamin)

氷点ひょうてんtemperatura zamarzania

汚点おてんplama

沸点ふってんtemperatura wrzenia

満点まんてんwynik bez utraty punktu

点検てんけんinspekcja, przegląd, [suru] dokonać inspekcji, zrobić przegląd (techniczny)

点滅てんめつ[suru] błyskać, mrugać (światło)

点滴てんてきkroplówka

点灯てんとう[suru] zapalić lampę

点灯夫てんとうふlatarnik

焦点しょうてんpunkt centralny, skupienie, ognisko (fiz.)

盲点もうてんmartwy punkt, słaby punkt, luka

終点しゅうてんprzystanek końcowy, stacja końcowa

要点ようてんsedno

視点してんpunkt widzenia, perspektywa

観点かんてんpunkt widzenia; por. 視点 してん

零点れいてんzero punktów

頂点ちょうてんszczyt, punkt kulminacyjny (np. akcji)

【 争点 】

あの二人(ふたり)論争(ろんそう)争点(そうてん)が、ちょっと()かりませんね。
Nie bardzo rozumiem, czego dotyczy ich spór.

【 満点 】

漢字(かんじ)テストで満点(まんてん)()った。
Zdobyłam 100% w teście z kanji.

【 交差点 】

あの交差点(こうさてん)(みぎ)()がって(くだ)さい。
Proszę skręcić w prawo na tamtym skrzyżowaniu.

【 採点 】

田中(たなか)先生(せんせい)採点(さいてん)大変(たいへん)(きび)しいです。
Tanaka sensei jest bardzo ostra przy poprawianiu egzaminów.

【 点検 】

機械(きかい)がとまったかどうか、(かなら)点検(てんけん)してから帰宅(きたく)してください。
Może pan wrócić do domu, ale wcześniej koniecznie proszę sprawdzić, czy maszyna nie zatrzymała się.

【 視点 】

(わたし)たちはその問題(もんだい)子供(こども)視点(してん)から考慮(こうりょ)すべきである。
Ten problem powinniśmy rozważyć z punktu widzenia dzieci.

【 観点 】

法的(ほうてき)観点(かんてん)からすると、(かれ)自由(じゆう)だ。
Z punktu widzenia prawa on jest wolny.

【 点灯夫 】

電気(でんき)がなかった時代(じだい)()暮れる(くれる)街灯(がいとう)一つ(ひとつ)ずつ()(てん)じていった(ひと)たちを点灯(てんとう)()()びました。
W czasach kiedy nie było prądu, ludzi, którzy po zmroku zapalali lampy uliczne, nazywano latarnikami.

【 汚点 】

その汚職(おしょく)事件(じけん)はわが(くに)議会(ぎかい)史上(しじょう)(おお)きな汚点(おてん)(のこ)した。
Ten skandal korupcyjny pozostawił wielką skazę na historii naszego parlamentu.

【 氷点 】

今日(きょう)気温(きおん)氷点下(ひょうてんか)15()だった。
Dzisiaj jest 15 stopni poniżej zera.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 6)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.