Poziom 4: Lekcja 1

11【 見 】【 示 礻 】

patrzeć, widzieć

on'yomi:

kun'yomi:み(る)

pinyin: shì

視点してんpunkt widzenia, perspektywa

無視むし[suru] ignorować

重視じゅうし[suru] mieć baczenie, traktować poważnie

視野しやzakres, pole widzenia

視界しかいpole widzenia, widoczność

視力しりょくwzrok

近視きんしkrótkowzroczność

遠視えんしdalekowzroczność

監視かんし[suru] trzymać dozór, pilnować, obserwować

視覚しかくzmysł wzroku

【 視点 】

(わたし)たちはその問題(もんだい)子供(こども)視点(してん)から考慮(こうりょ)すべきである。
Ten problem powinniśmy rozważyć z punktu widzenia dzieci.

【 無視 】

彼女(かのじょ)母親(ははおや)忠告(ちゅうこく)無視(むし)して(かれ)との交際(こうさい)(つづ)けた。
Ona zignorowała rady swojej matki i nadal się z nim spotykała.

【 重視 】

(かれ)らは(わたし)意見(いけん)重視(じゅうし)しなかった。
Oni nie potraktowali poważnie mojej opinii.

【 視野 】

海外(かいがい)旅行(りょこう)(ひと)視野(しや)(ひろ)げる。
Podróże zagraniczne poszerzają horyzonty.

【 視力 】

この(すう)(げつ)視力(しりょく)(きゅう)(よわ)くなり、眼鏡(めがね)をかけることになった。
Przez ostatnie kilka miesięcy bardzo popsuł mi się wzrok i zacząłem nosić okulary.

【 近視 】

(わたし)近視(きんし)で、(くるま)運転(うんてん)する(とき)(かなら)眼鏡(めがね)をかけます。
Jestem krótkowidzem, więc zawsze jak prowadzę samochód, zakładam okulary.

Materiał z innych znaków

凝視ぎょうし[suru] wpatrywać się

巡視じゅんし[suru] dokonać inspekcji

監視かんし[suru] trzymać dozór, pilnować, obserwować

蔑視べっし[suru] patrzeć pogardliwie, gardzić

視察しさつ[suru] dokonać inspekcji

視聴率しちょうりつwskaźnik oglądalności

視聴者しちょうしゃwidzowie TV

警視庁けいしちょうTokijska Policja Metropolitalna

警視庁けいしちょうTokijska Policja Metropolitalna

透視とうし[suru] patrzeć przez; badać fluoroskopem (med.)

【 視察 】

この人達(ひとたち)日本(にほん)から、ヤギェウオ大学(だいがく)日本語(にほんご)学科(がっか)視察(しさつ)するためにやってきた。
Ci ludzie przyjechali z Japonii, aby dokonać wizytacji w Zakładzie Japonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

【 警視庁 】

(かれ)警視庁(けいしちょう)(はたら)いている。
On pracuje w Tokijskiej Policji Metropolitalnej.

【 警視庁 】

このビルは警視庁(けいしちょう)建物(たてもの)です。
Ten budynek należy do Tokijskiej Policji Metropolitalnej.

【 視聴率 】

あの番組(ばんぐみ)視聴率(しちょうりつ)(たか)くて15パーセントを()えています。
Wskaźnik oglądalności tego programu jest wysoki i przekroczył 15 procent.

【 監視 】

監視(かんし)カメラは犯罪(はんざい)一部始終(いちぶしじゅう)(とら)えていた。
Kamera przemysłowa zarejestrowała dokładnie przestępstwo.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 1)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.