Poziom 3: Lekcja 8

19【 言 】

ostrzegać, upominać

por.

on'yomi:ケイ

kun'yomi:いまし(める)

pinyin: jǐng

警察けいさつpolicja

警官けいかんpolicjant

警告けいこくostrzeżenie, [suru] ostrzec

警報けいほうostrzeżenie, alarm, komunikat z ostrzeżeniem

警備けいびstraż, [suru] chronić, bronić

警視庁けいしちょうTokijska Policja Metropolitalna

【 警報 】

台風(たいふう)日本(にほん)(ちか)づくと、警報(けいほう)()される。
Kiedy do Japonii zbliża się tajfun, pojawia się komunikat z ostrzeżeniem.

【 警告 】

水泳(すいえい)禁止(きんし)警告(けいこく)無視(むし)して、(うみ)(およ)ぐのは(あぶ)ないです。
To niebezpieczne pływać w morzu ignorując ostrzeżenie o zakazie pływania.

【 警察 】

事故(じこ)があったので、警察(けいさつ)連絡(れんらく)しました。
Ponieważ się wydarzył wypadek, zawiadomiłam policję.

【 警官 】

スピード違反(いはん)をしたら、警官(けいかん)につかまった。
Policja mnie złapała za szybką jazdę.

【 警備 】

この美術館(びじゅつかん)には警備(けいび)する人間(にんげん)がいない。
W tej galerii nie ma strażników.

【 警視庁 】

(かれ)警視庁(けいしちょう)(はたら)いている。
On pracuje w Tokijskiej Policji Metropolitalnej.

Materiał z innych znaków

警告灯けいこくとうlampka kontrolna, kontrolka

警察けいさつpolicja

警察庁けいさつちょうgłówna komenda policji

警察署けいさつしょposterunek policji

警戒けいかいostrożność; ostrzeżenie; [suru] stać na straży, pilnować

警笛けいてきsyrena alarmowa; klakson

警視庁けいしちょうTokijska Policja Metropolitalna

警鐘けいしょうalarm, sygnał alarmowy

【 警察 】

どろぼうが(はい)ったので、警察(けいさつ)にしらせよう。
Włamał się złodziej, więc zawiadomijmy policję.

【 警察庁 】

(かれ)警察庁(けいさつちょう)(はたら)いている。
On pracuje w komendzie policji.

【 警視庁 】

このビルは警視庁(けいしちょう)建物(たてもの)です。
Ten budynek należy do Tokijskiej Policji Metropolitalnej.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 8)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.