Poziom 6: Lekcja 25

16【 冫 】

krzepnąć

por.

on'yomi:ギョウ

kun'yomi:こ(る)こ(らす)こご(る)

pinyin: níng

凝るこるsztywnieć; dać się pochłonąć, zaabsorbować się

凝らすこらすwywoływać krzepnięcie, ścinać; skupiać (wzrok)

凝結ぎょうけつ[suru] krzepnąć, ścinać się, stężeć; skraplać się

凝視ぎょうし[suru] wpatrywać się

凝固ぎょうこ[suru] krzepnąć, koagulować, ścinać się, stężeć, zastygać

凝り性こりしょう[no] skrupulatny, drobazgowy

凝り性の人こりしょうのひとperfekcjonista

目を凝らすめをこらすwpatrywać się

凝るこごるkrzepnąć

凝血ぎょうけつskrzep krwi

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (6 : 25)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.