Poziom 3: Lekcja 19

14【 匕 】

wątpliwość, podejrzenie

por.

on'yomi:

kun'yomi:うたが(う)

pinyin:

疑ううたがうmieć wątpliwości

疑いうたがいwątpliwość, podejrzenie

疑問ぎもんwątpliwość

質疑応答しつぎおうとうpytania i odpowiedzi, przesłuchanie

疑念ぎねんpodejrzenie

容疑ようぎpodejrzenie; zarzut

容疑者ようぎしゃpodejrzany

疑惑ぎわくwątpliwość, nieufność

【 疑う 】

(かれ)(わたし)道子(みちこ)さんを(ころ)したと(うたが)っている。
On podejrzewa mnie o zabójstwo Michiko.

【 疑い 】

(かれ)(わたし)道子(みちこ)さんを(ころ)したのでは、という(うたが)いを()っている。
On podejrzewa, że to ja zabiłem Michiko.

【 疑問 】

(なに)疑問(ぎもん)があったら、すぐに()いてください。
W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę od razu pytać.

【 質疑応答 】

今日(きょう)国会(こっかい)での質疑(しつぎ)応答(おうとう)は、まるで子供(こども)喧嘩(けんか)のようでした。
Dzisiejsza sesja pytań i odpowiedzi w parlamencie przypominała dziecinną kłótnię.

【 疑念 】

(つま)(おっと)浮気(うわき)をしているのではと疑念(ぎねん)()っていた。
Żona podejrzewała męża, że ją zdradza.

【 容疑者 】

この殺人(さつじん)事件(じけん)(かれ)容疑者(ようぎしゃ)となった。
On stał się głównym podejrzanym w sprawie o morderstwo.

【 容疑 】

(かれ)殺人(さつじん)容疑(ようぎ)警察(けいさつ)連行(れんこう)された。
On został zatrzymany przez policję pod zarzutem morderstwa.

【 疑惑 】

(わたし)(なか)(しょう)じた疑惑(ぎわく)は、段々(だんだん)(おお)きくなっていった。
Wątpliwości, które się we mnie zrodziły, stopniowo stawały się coraz większe.

Materiał z innych znaków

嫌疑けんぎpodejrzenie, zarzut ⇒ 容疑 ようぎ

懐疑的かいぎてき[na] sceptyczny

疑似ぎじpara-, quasi-

疑問符ぎもんふznak zapytania

疑獄ぎごくafera, skandal (korupcyjny)

質疑応答しつぎおうとうpytania i odpowiedzi, przesłuchanie

【 質疑応答 】

演説(えんぜつ)大変(たいへん)面白(おもしろ)かったと(おも)いますが、質疑(しつぎ)応答(おうとう)時間(じかん)()りなかったことでちょっと不満(ふまん)(のこ)っています。
Wykład był niezwykle interesujący, ale czuję pewien niedosyt, ponieważ zabrakło czasu na dyskusję po wykładzie.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 19)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.