Poziom 4: Lekcja 1

8【 人 亻 】

przykład

por.

on'yomi:レイ

kun'yomi:たと(える)

pinyin:

例えるたとえるprzyrównać, porównać

前例ぜんれいprecedens

例外れいがいwyjątek

特例とくれいwyjątek

例年れいねん[no] coroczny

比例ひれい[suru] być proporcjonalnym

【 前例 】

前例(ぜんれい)のない(かん)ばつが小麦(こむぎ)収穫(しゅうかく)甚大(じんだい)被害(ひがい)をもたらした。
Bezprecedensowa susza wyrządziła olbrzymie szkody uprawom zboża.

【 例外 】

全員(ぜんいん)例外(れいがい)なしに火災(かさい)避難(ひなん)訓練(くんれん)()けなければなりません。
Wszyscy bez wyjątku muszą przejść przez szkolenie przeciwpożarowe.

【 特例 】

(もう)(わけ)ありませんが、特例(とくれい)(みと)められません。
Jest nam bardzo przykro, ale nie możemy robić wyjątków.

【 例年 】

例年(れいねん)通り(どおり)夏休(なつやす)みにザコパネに()きました。
Jak co roku pojechał w lecie na wakacje do Zakopanego.

Materiał z innych znaków

凡例はんれいsłowo wstępne; legenda mapy

卑近な例ひきんなれいznajomy przykład

恒例こうれいutarty zwyczaj, [no] zwyczajowy, tradycyjny

慣例かんれいczęsta praktyka; precedens

【 凡例 】

この凡例(はんれい)()んでから、(ほん)()みましょう。
Przeczytajmy tę książkę po zapoznaniu się z jej wstępem.

【 慣例 】

この会社(かいしゃ)では、女子(じょし)社員(しゃいん)結婚(けっこん)すると()めるのが慣例(かんれい)になっていた。
W tej firmie utarł się zwyczaj, że pracownice po zamążpójściu odchodzą z pracy.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 1)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.