Poziom 4: Lekcja 1

9【 刀 刂 】【 貝 】

zasada, reguła

por.

on'yomi:ソク

pinyin:

規則きそくzasada, reguła; regulamin

法則ほうそくprawo (fiz., ekon. itd.)

原則げんそくzasada

変則的へんそくてき[na] nieregularny

校則こうそくregulamin szkolny

会則かいそくregulamin towarzystwa

【 法則 】

今日(きょう)授業(じゅぎょう)万有引力(ばんゆういんりょく)法則(ほうそく)勉強(べんきょう)します。
Dziś na zajęciach uczymy się o prawie powszechnego ciążenia.

【 原則 】

納入(のうにゅう)された受講(じゅこう)(りょう)原則(げんそく)としてお(かえ)しいたしません。
Z zasady nie zwracamy czesnego.

【 校則 】

(かれ)校則(こうそく)をやぶって退学(たいがく)(めい)じられてしまった。
Został wyrzucony ze szkoły za złamanie regulaminu szkolnego.

Materiał z innych znaków

不規則的ふきそくてき[na] nieregularny

正則まさのりMasanori (imię)

規則きそくzasada, reguła; regulamin

規則的きそくてき[na] regularny

【 規則 】

会社(かいしゃ)(あたら)しい就業(しゅうぎょう)規則(きそく)実施(じっし)した。
Firma wprowadziła nowy regulamin pracy.

【 規則的 】

小野(おの)さんは規則(きそく)(てき)生活(せいかつ)をしています。
Pani Ono prowadzi uporządkowany tryb życia.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 1)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.