Poziom 4: Lekcja 1

por.

on'yomi:ソク

kun'yomi:はか(る)

pinyin:

測るはかるmierzyć (długość, powierzchnię); por. 計る i 量る

予測よそく[suru] przewidywać

観測かんそく[suru] obserwować, rejestrować

測定そくてい[suru] mierzyć

【 予測 】

専門(せんもん)()予測(よそく)では、これから100年間(ねんかん)地球(ちきゅう)平均(へいきん)温度(おんど)が1.8()()がるということだ。
Wg przewidywań specjalistów, przez kolejne sto lat średnia temperatura na ziemi wzrośnie o 1.8 stopnia.

【 観測 】

午前(ごぜん)7()(はん)ごろ、茨城(いばらき)(けん)地震(じしん)があり、震度(しんど)5の()れを観測(かんそく)しました。
Ok. 7:30 rano miało miejsce trzęsienie ziemi w prefekturze Ibaraki, gdzie zarejestrowano wstrząsy o magnitudzie 5.

【 測定 】

遠隔(えんかく)操作(そうさ)ロボットは、原子(げんし)()建屋(たてや)状況(じょうきょう)撮影(さつえい)し、周囲(しゅうい)放射線(ほうしゃせん)(りょう)測定(そくてい)する。
Zdalnie sterowane roboty robią zdjęcia wewnątrz pomieszczenia z reaktorem i dokonują pomiarów promieniowania.

Materiał z innych znaków

推測すいそく[suru] zakładać, przewidywać, szacować

【 推測 】

統計(とうけい)から推測(すいそく)すると、この(まち)人口(じんこう)は5(ねん)で2(ばい)になるだろう。
Według oszacowań na podstawie danych statystycznych, ludność tego miasta wzrośnie dwukrotnie w przeciągu 5 lat.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 1)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.