Poziom 4: Lekcja 15

11【 手 扌 】

dedukcja

por.

on'yomi:スイ

kun'yomi:お(す)

pinyin: tuī

推すおすrekomendować, nominować; przypuszczać, zakładać

推理小説すいりしょうせつpowieść detektywistyczna

推理すいり[suru] dedukować, wnioskować, rozumować

推論すいろん[suru] wnioskować, dedukować, wyciągać wnioski; rozumowanie

推測すいそく[suru] zakładać, przewidywać, szacować

推定すいてい[suru] szacować, zakładać

類推るいすいanalogia

推進すいしん[suru] napędzać, przyspieszać; promować, lobbować

推量すいりょう[suru] zgadywać, przewidywać, szacować; przewidywania

推し量るおしはかるzakładać, szacować

【 推理小説 】

(ちち)(ひま)(とき)よく推理小説(すいりしょうせつ)()んでいた。
Ojciec w wolnym czasie często czytał powieści detektywistyczne.

【 推論 】

彼女(かのじょ)は6(さい)子供(こども)にしては合理的(ごうりてき)推論(すいろん)能力(のうりょく)非常(ひじょう)(たか)い。
Jak na sześcioletnie dziecko ona ma wysoko rowzinięte zdolności myślenia logicznego.

【 推測 】

統計(とうけい)から推測(すいそく)すると、この(まち)人口(じんこう)は5(ねん)で2(ばい)になるだろう。
Według oszacowań na podstawie danych statystycznych, ludność tego miasta wzrośnie dwukrotnie w przeciągu 5 lat.

【 推定 】

推定(すいてい)によれば、今年(ことし)鉄鋼(てっこう)生産(せいさん)は1(おく)トンに(たっ)するだろう。
Zgodnie z przewidywaniami, w tym roku produkcja stali przekroczy 100 mln ton.

【 推進 】

この(くに)再生(さいせい)可能(かのう)エネルギーを推進(すいしん)している。
Państwo promuje energie odnawialne.

【 推量 】

(わたし)推量(すいりょう)がはずれた。
Moje przewidywania okazały się błędne.

【 類推 】

ファラデーは電磁気(でんじき)(がく)研究(けんきゅう)において流体(りゅうたい)力学(りきがく)からの類推(るいすい)(もち)いた。
Faraday w swoich badaniach nad elektrodynamiką posługiwał się analogiami z mechaniki płynów.

Materiał z innych znaków

推薦すいせん[suru] rekomendować, polecać

推薦状すいせんじょうlist polecający, rekomendacje

推薦者すいせんしゃrekomendujący

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 15)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.