Poziom 3: Lekcja 6

por.

on'yomi:リョウ

kun'yomi:はか(る)

pinyin: liàng, liáng

りょうilość; dawka; por.  しつ : jakość

量るはかるważyć, mierzyć (wagę, objętość); por. 計る i 測る

大量たいりょう[no] duża ilość

少量しょうりょう[no] mała ilość

分量ぶんりょうilość

雨量うりょうopady deszczu (ilość)

重量じゅうりょうwaga

大量生産たいりょうせいさんmasowa produkcja

【 大量 】

アメリカの産業(さんぎょう)大量(たいりょう)石油(せきゆ)消費(しょうひ)する。
Amerykański przemysł zużywa ogromne ilości ropy naftowej.

【 少量 】

このチョコレートは少量(しょうりょう)のアルコールが(はい)っている。
Ta czekoladka zawiera odrobinę alkoholu.

【 分量 】

あのレストランはおいしいですが、()(もの)分量(ぶんりょう)(すく)ないです。
Ta restuaracja ma smaczne jedzenie, ale serwuje małe porcje.

【 雨量 】

沖縄(おきなわ)一年(いちねん)雨量(うりょう)は2000ミリを()える。
Roczna suma opadów na Okinawie przekracza 2000 mm.

【 重量 】

この荷物(にもつ)規定(きてい)重量(じゅうりょう)を5キロ()えているので、超過(ちょうか)料金(りょうきん)(はら)わなければならない。
Ponieważ bagaż ten waży pięć kilo więcej, niż dopuszczają przepisy, trzeba zapłacić za nadbagaż.

Materiał z innych znaków

含有量がんゆうりょうzawartość

容量ようりょうpojemność

微量びりょうniewielka ilość

情状酌量じょうじょうしゃくりょうokoliczność łagodząca

推し量るおしはかるzakładać, szacować

推量すいりょう[suru] zgadywać, przewidywać, szacować; przewidywania

漁獲量ぎょかくりょうpołów = 漁獲高

致死量ちしりょうśmiertelna dawka

【 致死量 】

中国製(ちゅうごくせい)歯磨(はみが)()に、致死量(ちしりょう)毒物(どくぶつ)発見(はっけん)された。
W paście do zębów chińskiej produkcji wykryto śmiertelną dawkę trującej substancji.

【 推量 】

(わたし)推量(すいりょう)がはずれた。
Moje przewidywania okazały się błędne.

【 容量 】

(いえ)電気(でんき)容量(ようりょう)()りなくて、クーラーをつけたら停電(ていでん)してしまった。
Dom ma zbyt niską moc przyłączeniową i wysiadły korki, kiedy włączyliśmy klimatyzację.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 6)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.