Poziom 1: Lekcja 21

15【 貝 】

jakość

on'yomi:シツシチ

pinyin: zhí, zhì

しつjakość; natura, charakter

質問しつもんpytanie, [suru] zapytać

性質せいしつcharakter

物質ぶっしつmateria

物質的ぶっしつてき[na] materialny

物質主義ぶっしつしゅぎmaterializm; por. 唯物論 ゆいぶつろん

人質ひとじちzakładnik

Materiał z innych znaków

性質せいしつcharakter

異質いしつ[no, na] heterogeniczny ⇔ 同質 どうしつ : homogeniczny

素質そしつtalent, kwalifikacje, skłonności

質疑応答しつぎおうとうpytania i odpowiedzi, przesłuchanie

質疑応答しつぎおうとうpytania i odpowiedzi, przesłuchanie

質素しっそprosty, zwykły

【 質素 】

(かれ)質素(しっそ)生活(せいかつ)(おく)った。
On prowadził proste życie.

【 質疑応答 】

今日(きょう)国会(こっかい)での質疑(しつぎ)応答(おうとう)は、まるで子供(こども)喧嘩(けんか)のようでした。
Dzisiejsza sesja pytań i odpowiedzi w parlamencie przypominała dziecinną kłótnię.

【 質疑応答 】

演説(えんぜつ)大変(たいへん)面白(おもしろ)かったと(おも)いますが、質疑(しつぎ)応答(おうとう)時間(じかん)()りなかったことでちょっと不満(ふまん)(のこ)っています。
Wykład był niezwykle interesujący, ale czuję pewien niedosyt, ponieważ zabrakło czasu na dyskusję po wykładzie.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 21)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.