Poziom 3: Lekcja 6

9【 人 亻 】

obowiązek; związek

por.

on'yomi:ケイ

kun'yomi:かか(る)かかりかか(わる)

pinyin:

係るかかるmieć związek, wywierać wpływ

かかりosoba pełniąca obowiązki

関係かんけいzwiązek, [suru] mieć związek

係長かかりちょうkierownik

係わるかかわるmieć z czymś związek

【 関係 】

警察(けいさつ)調(しら)べたところでは、この(みっ)つの殺人(さつじん)事件(じけん)には密接(みっせつ)関係(かんけい)があるということです。
Według ustaleń policji, te trzy morderstwa są ze sobą blisko powiązane.

【 係り 】

(かれ)山口(やまぐち)先生(せんせい)送別会(そうべつかい)準備(じゅんび)(かかり)だ。
Na nim spoczywa organizacja przyjęcia pożegnalnego dla profesora Yamaguchiego.

【 係長 】

就職(しゅうしょく)してたった一年(いちねん)係長(かかりちょう)昇進(しょうしん)した。
Zaledwie rok po rozpoczęciu pracy zostałem promowany na stanowisko kierownika.

Materiał z innych znaków

三角関係さんかくかんけいtrójkąt miłosny

出納係すいとうがかりkasjer

因果関係いんがかんけいzwiązek przyczynowo-skutkowy

姻戚関係いんせきかんけいpowinowactwo

日仏関係にちふつかんけいstosunki japońsko-francuskie

日独関係にちどくかんけいstosunki japońsko-niemieckie

関係かんけいzwiązek, [suru] mieć związek

【 因果関係 】

この事件(じけん)因果(いんが)関係(かんけい)(くわ)しく説明(せつめい)します。
Wyjaśnię dokładnie związki przyczynowo-skutkowe tego wypadku.

【 日仏関係 】

日仏(にちふつ)関係(かんけい)(いま)ともいいです。
Stosunki japońsko-francuskie są obecnie bardzo dobre.

【 日独関係 】

(かれ)研究(けんきゅう)テーマは戦前(せんぜん)日独(にちどく)関係(かんけい)です。
On zajmuje się naukowo przedwojennymi stosunkami japońsko-niemieckimi.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 6)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.