Poziom 3: Lekcja 6

貿

12【 貝 】

handel

on'yomi:ボウ

pinyin: mào

貿易ぼうえきhandel

貿易摩擦ぼうえきまさつspory handlowe, tarcia na tle handlu

【 貿易 】

(とう)さんは海外(かいがい)貿易(ぼうえき)仕事(しごと)をしている。
Ojciec pracuje w handlu zagranicznym.

【 貿易摩擦 】

日本(にほん)とアメリカの(あいだ)では貿易(ぼうえき)摩擦(まさつ)がよく(しょう)じます。
Pomiędzy Japonią a Ameryką często dochodzi do tarć handlowych.

Materiał z innych znaków

密貿易みつぼうえきprzemyt

貿易ぼうえきhandel

貿易不均衡ぼうえきふきんこうujemny bilans handlowy

貿易収支ぼうえきしゅうしbilans handlowy

【 貿易収支 】

貿易(ぼうえき)収支(しゅうし)は120(おく)ドルの黒字(くろじ)計上(けいじょう)した。
Bilans handlowy zamknął się w kwocie 12 mld dolarów nadwyżki.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 6)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.