Poziom 4: Lekcja 3

4【 又 】

zbierać

on'yomi:シュウ

kun'yomi:おさ(める)おさ(まる)

pinyin: shōu

収めるおさめるzbierać

収まるおさまるzmieścić się; rozwiązać się; zakończyć się (problem, spór)

収入しゅうにゅうprzychody

買収ばいしゅうzakup; przekupienie, łapówka

貿易収支ぼうえきしゅうしbilans handlowy

収益しゅうえきzysk

収容しゅうよう[suru] pomieścić, umieścić (ludzi)

収支決算しゅうしけっさんzamknięcie rozliczeń

強制収容所きょうせいしゅうようじょobóz koncentracyjny

【 収める 】

(かれ)麻薬(まやく)密売(みつばい)莫大(ばくだい)利益(りえき)(おさ)めた。
On zbił ogromny majątek na przemycie narkotyków.

【 収入 】

(かれ)(おく)(まん)長者(ちょうじゃ)で、(ねん)2(おく)ドルの収入(しゅうにゅう)がある。
On jest milionerem, rocznie zarabia 200 mln dolarów.

【 買収 】

(かれ)陪審(ばいしん)(いん)買収(ばいしゅう)した(うたが)いで逮捕(たいほ)された。
On został aresztowany pod zarzutem przekupienia ławy przysięgłych.

【 貿易収支 】

貿易(ぼうえき)収支(しゅうし)は120(おく)ドルの黒字(くろじ)計上(けいじょう)した。
Bilans handlowy zamknął się w kwocie 12 mld dolarów nadwyżki.

【 収容 】

避難(ひなん)(しゃ)学校(がっこう)収容(しゅうよう)された。
Ewakuowani ludzie zostali umieszczeni w szkołach.

【 収益 】

旅行(りょこう)会社(がいしゃ)収益(しゅうえき)急増(きゅうぞう)した。
Gwałtownie wzrosły zyski biur turystycznych.

Materiał z innych znaków

収益しゅうえきzysk

収穫しゅうかくplony, zbiory

収穫期しゅうかくきokres zbiorów; żniwa

収穫高しゅうかくだかplony, zbiory

収賄しゅうわい[suru] przyjąć łapówkę

吸収きゅうしゅう[suru] absorbować, wciągać, przyswajać, wchłaniać

徴収ちょうしゅう[suru] zbierać, ściągać (pieniądze, podatki)

捕虜収容所ほりょしゅうようじょobóz dla jeńców wojennych

没収ぼっしゅうkonfiskata, [suru] skonfiskować, zagarnąć

贈収賄事件ぞうしゅうわいじけんskandal korupcyjny

領収書りょうしゅうしょrachunek

【 吸収 】

この(ぬの)(みず)をよく吸収(きゅうしゅう)する。
Ten materiał dobrze pochłania wodę.

【 収益 】

石油(せきゆ)燃料(ねんりょう)値上(ね あ)げのため石油(せきゆ)会社(がいしゃ)収益(しゅうえき)急増(きゅうぞう)した。
Dzięki wzrostowi cen paliw zyski koncernów naftowych gwałtownie wzrosły.

【 領収書 】

出張(しゅっちょう)経費(けいひ)領収書(りょうしゅうしょ)会社(かいしゃ)会計士(かいけいし)提出(ていしゅつ)した。
Przedłożyłem księgowemu w pracy rachunki z podróży służbowej.

【 没収 】

共産(きょうさん)政権(せいけん)(おお)くの国民(こくみん)不動産(ふどうさん)没収(ぼっしゅう)した。
Reżim komunistyczny skonfiskował majątki wielu ludzi.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.