Poziom 4: Lekcja 18

10【 手 扌 】

złapać

por.

on'yomi:

kun'yomi:と(らえる)と(らわれる)つか(まえる)つか(まる)と(る)

pinyin:

捕らえるとらえるzłapać, schwytać

捕らわれるとらわれるdać się złapać, zostać złapanym

捕まえるつかまえるzłapać, schywatać

捕まるつかまるdać się złapać, zostać złapanym

捕るとるłapać, łowić

捕虜ほりょjeniec

捕虜収容所ほりょしゅうようじょobóz dla jeńców wojennych

捕鯨船ほげいせんstatek wielorybniczy

拿捕だほ[suru] złapać

【 捕る 】

この(みずうみ)(さかな)()ってはならない。
W tym jeziorze nie wolno łowić ryb.

【 捕まえる 】

(ちか)くを(ある)いていた(ひと)がスリの犯人(はんにん)(つか)まえた。
Przechodzień, który akurat znalazł się obok, złapał kieszonkowca.

【 捕まる 】

犯人(はんにん)警官(けいかん)(つか)まった。
Przestępca został ujęty przez policję

【 捕らえる 】

警察(けいさつ)犯人(はんにん)()らえた。
Policja złapała przestępcę.

【 捕鯨船 】

日本(にほん)捕鯨船(ほげいせん)をグリーンピースの(ふね)(おそ)った。
Japoński statek wielorybniczy został zaatakowany przez statek Greenpeace.

【 拿捕 】

領海(りょうかい)侵犯(しんぱん)した中国(ちゅうごく)漁船(ぎょせん)を、日本(にほん)水産庁(すいさんちょう)漁業(ぎょぎょう)取締(とりしま)(せん)拿捕(だほ)した。
Statki patrolowe japońskiego Urzędu ds Rybołówstwa złapały chińskie kutry rybackie, które naruszyły japońskie wody terytorialne.

Materiał z innych znaków

捕捉ほそく[suru] złapać, pojmać; pojąć, zrozumieć

捕獲ほかく[suru] zdobyć; upolować, złapać (zwierzynę)

捕縛ほばく[suru] aresztować

捕虜ほりょjeniec

捕鯨船ほげいせんstatek wielorybniczy

逮捕たいほareszt, [suru] aresztować

逮捕状たいほじょうnakaz aresztowania

【 捕鯨船 】

日本(にほん)捕鯨船(ほげいせん)がグリーンピースの人達(ひとたち)()()られてしまった。
Japoński statek wielorybniczy został przejęty przez ludzi z Greenpeace.

【 逮捕 】

この事件(じけん)犯人(はんにん)逮捕(たいほ)された。
Sprawca tego przestępstwa został zaaresztowany.

【 逮捕状 】

山田(やまだ)には逮捕(たいほ)(じょう)()ている。
Został wystawiony nakaz aresztowania Yamady.

【 捕獲 】

反乱者(はんらんしゃ)たちは大量(たいりょう)軍需(ぐんじゅ)物資(ぶっし)捕獲(ほかく)した。
Rebelianci zdobyli olbrzymie zapasy uzbrojenia.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 18)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.