Poziom 4: Lekcja 18

7【 手 扌 】

krytyka

por.

on'yomi:

pinyin:

批判ひはん[suru] krytykować

批判的ひはんてき[na] krytyczny

文芸批評ぶんげいひひょうkrytyka literacka

【 批判 】

道子(みちこ)さんは(ひと)批判(ひはん)ばかりする(ひと)だからあまり()きではない。
Nie przepadam za Michiko, bo ona tylko krytykuje innych ludzi.

【 批判的 】

社長(しゃちょう)社員(しゃいん)(つね)批判的(ひはんてき)()でしか()ていない。
Szef zawsze patrzy tylko krytycznie na swoich pracowników.

【 文芸批評 】

雑誌(ざっし)村上(むらかみ)春樹(はるき)(あたら)しい小説(しょうせつ)文芸(ぶんげい)批判(ひはん)掲載(けいさい)された。
W czasopiśmie pojawiła się recenzja nowej powieści Haruki Murakamiego.

Materiał z innych znaków

批准ひじゅんratyfikacja, [suru] ratyfikować

批評ひひょうrecenzja; krytyka, [suru] krytykować

文芸批評ぶんげいひひょうkrytyka literacka

【 批評 】

この文学(ぶんがく)作品(さくひん)については、あちこちの雑誌(ざっし)(おお)くの批評(ひひょう)()かれた。
W różnych czasopismach pojawiły się recenzje tego dzieła literackiego.

【 批准 】

国会(こっかい)総理(そうり)大臣(だいじん)調印(ちょういん)した条約(じょうやく)批准(ひじゅん)する。
Parlament ratyfikuje traktat podpisany przez premiera.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 18)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.