Poziom 3: Lekcja 12

on'yomi:ゲイ

pinyin: yún

芸術げいじゅつsztuka

民芸みんげいrzemiosło ludowe

文芸批評ぶんげいひひょうkrytyka literacka

工芸こうげいsztuka przemysłowa

芸者げいしゃgejsza

【 芸術 】

(むすめ)語学(ごがく)芸術(げいじゅつ)よりも自然科学(しぜんかがく)()きです。
Córka woli nauki przyrodnicze niż język czy sztukę.

【 民芸 】

薩摩(さつま)(やき)民芸品(みんげいひん)一種(いっしゅ)です。
Ceramika z Satsumy to ludowe rzemiosło.

Materiał z innych znaków

文芸批評ぶんげいひひょうkrytyka literacka

陶芸とうげいceramika

【 文芸批評 】

雑誌(ざっし)村上(むらかみ)春樹(はるき)(あたら)しい小説(しょうせつ)文芸(ぶんげい)批判(ひはん)掲載(けいさい)された。
W czasopiśmie pojawiła się recenzja nowej powieści Haruki Murakamiego.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 12)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.