Poziom 4: Lekcja 18

por.

on'yomi:ケン

kun'yomi:すこ(やか)

pinyin: jiàn

健やかすこやか[na] zdrowy

保健ほけんopieka zdrowotna

健在けんざいdobre zdrowie, dobra kondycja

健勝けんしょうdobre zdrowie

穏健おんけん[na] umiarkowany, wyważony

健康けんこうzdrowie

不健康ふけんこう[na] chory, złego zdrowia

【 健康 】

健康(けんこう)でなければ人生(じんせい)(たの)しくない。
Życie nie jest fajne, jeśli brakuje nam zdrowia.

【 保健 】

山田(やまだ)(くん)授業(じゅぎょう)(ちゅう)具合(ぐあい)(わる)くなったので、一日(いちにち)学校(がっこう)保健室(ほけんしつ)(やす)んでいた。
Yamada źle się poczuł podczas zajęć i cały dzień odpoczywał w szkolnym ambulatorium.

【 健在 】

山田(やまだ)先生(せんせい)は、ご健在(けんざい)ですか。
A jak się miewa profesor Yamada, czy jest zdrów?

【 健勝 】

先生(せんせい)におかれましてはますますご健勝(けんしょう)のことと(ぞん)()げます。
Mam nadzieję, że Pan Profesor miewa się dobrze.
(list)

【 穏健 】

(かれ)穏健(おんけん)(ひと)だ。
On jest wyważonym człowiekiem.

【 健やかな 】

(すこ)やかな食生活(しょくせいかつ)(おく)るには野菜(やさい)沢山(たくさん)()べることが必要(ひつよう)だ。
Aby się zdrowo odżywiać, trzeba jeść dużo warzyw.

Materiał z innych znaków

保健ほけんopieka zdrowotna

健康けんこうzdrowie

健康診断けんこうしんだんbadania medyczne

剛健ごうけん[na] krzepki, silny, rosły

壮健そうけん[na] zdrowy, krzepki

頑健がんけん[na] silny, krzepki, rosły

【 保健 】

(あし)にけがをしたので、保健室(ほけんしつ)()って、包帯(ほうたい)をまいてもらった。
Zraniłem się w nogę, więc poszedłem do gabinetu pielęgniarki, gdzie założono mi opatrunek.

【 健康 】

健康(けんこう)身体(しんたい)には健康(けんこう)(たましい)宿(やど)る。
W zdrowym ciele zdrowy duch.

【 不健康 】

(かれ)不健康(ふけんこう)生活(せいかつ)(おく)っていたので病気(びょうき)になって()んでしまった。
On prowadził niezdrowy tryb życia, przez co zapadł na zdrowiu i umarł.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 18)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.