Poziom 4: Lekcja 18

por.

on'yomi:ケイ

pinyin: xíng

刑務所けいむしょwięzienie; por. 拘置所 こうちしょ : areszt

刑事けいじdetektyw

死刑しけいkara śmierci

刑罰けいばつkara

刑法けいほうkodeks karny

【 死刑 】

浅原(あさはら)死刑(しけい)判決(はんけつ)()けた。
Asahara został skazany na śmierć.

【 刑法 】

(かれ)刑法(けいほう)(だい)320(じょう)によって(ばっ)せられることとなった。
On został skazany na podstawie art. 320 kodeksu karnego.

【 刑事 】

アメリカのドラマ「刑事(けいじ)コロンボ」は日本(にほん)でも人気(にんき)がある。
Amerykański serial "Porucznik Columbo" jest popularny także w Japonii.
(dosł. "detektyw Columbo")

【 刑罰 】

犯罪(はんざい)(しゃ)(たい)して刑罰(けいばつ)()するのは当然(とうぜん)のことだ。
To naturalne, że przestępcy są karani.

【 刑 】

中世(ちゅうせい)のヨーロッパでは、泥棒(どろぼう)はむち()ちの(けい)(しょ)せられたという。
W średniowiecznej Europie złodzieje byli skazywani na karę bicia kijem.

【 刑務所 】

(かれ)殺人(さつじん)(つみ)刑務所(けいむしょ)(なが)(あいだ)収監(しゅうかん)されていた。
On spędził długi czas w więzieniu odsiadując wyrok za zabójstwo.

Materiał z innych znaków

処刑しょけいegzekucja

死刑囚しけいしゅうskazany na śmierć

絞首刑こうしゅけいkara śmierci przez powieszenie

【 絞首刑 】

ニュルンベルク裁判(さいばん)被告(ひこく)となったリッベントロップは、すべての罪状(ざいじょう)について有罪(ゆうざい)とされ、絞首刑(こうしゅけい)判決(はんけつ)()けた。
Postawiony przed trybunałem norymberskim J. von Ribbentrop został uznany winnym wszystkich stawianych mu zarzutów i skazany na karę śmierci przez powieszenie.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 18)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.