Poziom 4: Lekcja 18

8【 手 扌 】

dźwigać

por.

on'yomi:タン

kun'yomi:かつ(ぐ)にな(う)

pinyin: dàn, dān, dǎn

担ぐかつぐnieść, dźwigać

担うになうnieść, ponosić

負担ふたんobciążenie, [suru] wziąć na siebie obciążenie

担保たんぽzastaw

担当たんとう[suru] być odpowiedzialnym, odpowiadać (za coś)

担任教師たんにんきょうしwychowawca klasy

【 担ぐ 】

ピアノを生徒(せいと)(かつ)いで音楽(おんがく)(しつ)から体育館(たいいくかん)(はこ)んだ。
Uczniowie przetransportowali fortepian z sali muzycznej do sali gimnastycznej.

【 担う 】

この(いえ)将来(しょうらい)(にな)っていくのは長男(ちょうなん)役目(やくめ)だ。
Obowiązek zadbania o przyszłość domu spoczywa na najstarszym synu.

【 負担 】

費用(ひよう)全員(ぜんいん)負担(ふたん)する。
Koszty pokrywamy wszyscy wspólnie.

【 担保 】

山田(やまだ)さんは(いえ)担保(たんぽ)にして、銀行(ぎんこう)から借金(しゃっきん)した。
Yamada wziął z banku kredyt pod zastaw domu.

【 担当 】

このプロジェクトを担当(たんとう)しているのは山田(やまだ)さんです。
Osobą nadzorującą ten projekt jest Yamada.

【 担任教師 】

このクラスの担任(たんにん)教師(きょうし)病気(びょうき)でずっと(やす)んでいる。
Wychowawca tej klasy jest ciągle na zwolnieniu chorobowym.

Materiał z innych znaków

負担ふたんobciążenie, [suru] wziąć na siebie obciążenie

【 負担 】

両親(りょうしん)にこれ以上(いじょう)負担(ふたん)をかけたくない。
Nie chcę być już obciążeniem dla moich rodziców.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 18)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.