Poziom 4: Lekcja 3

por.

on'yomi:コン

kun'yomi:ま(じる)ま(ざる)ま(ぜる)こ(む)

pinyin: hǔn, hún, hùn

混じるまじるbyć pomieszanym

混ざるまざるbyć pomieszanym

混ぜるまぜるmieszać

混雑こんざつtłum, [suru] tłoczyć się

混乱こんらんchaos

混合こんごう[suru] mieszać

混同こんどう[suru] pomylić, pomieszać

混むこむbyć zatłoczonym ⇒ 込む

【 混ぜる 】

(みず)(しお)()ぜると、冷凍(れいとう)温度(おんど)()がる。
Kiedy wymieszamy wodę z solą, spada jej temperatura zamarzania.

【 混雑 】

道路(どうろ)混雑(こんざつ)していたが、時間(じかん)どおり到着(とうちゃく)した。
Droga była zatłoczona, ale dojechaliśmy zgodnie z rozkładem.

【 混乱 】

大統領(だいとうりょう)暗殺(あんさつ)事件(じけん)(くに)混乱(こんらん)(おとしい)れた。
Zabójstwo prezydenta wpędziło kraj w chaos.

【 混合 】

(あぶら)(みず)混合(こんごう)しない。
Olej nie miesza się z wodą.

【 混同 】

同情(どうじょう)愛情(あいじょう)()っして混同(こんどう)しないように。
Nigdy nie myl współczucia z miłością.

Materiał z innych znaków

混乱こんらんchaos

混紡こんぼうmieszana tkanina

【 混乱 】

電車(でんしゃ)のストのため全市(ぜんし)交通(こうつう)混乱(こんらん)してしまった。
Z powodu strajku na kolei transport publiczny w całym mieście wpadł w chaos.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.