Poziom 4: Lekcja 11

5【 辵 辶 】

być zatłoczonym

KOKUJI; por.

kun'yomi:こ(む)こ(める)

込むこむbyć zatłoczonym

込めるこめるwłączyć; załadować (broń)

飛び込むとびこむwskoczyć

引っ込むひっこむwycofać się

申し込むもうしこむskładać wniosek, składać podanie, wystąpić o

払い込むはらいこむwpłacić; por. 引きおろす ひきおろす : wypłacić, wyjąć z konta

申し込みもうしこみwniosek, podanie

人込みひとごみtłum, tłok, zatłoczone miejsce

見込みみこみprognozy, przewidywania; oczekiwania

【 飛び込む 】

松尾(まつお)芭蕉(ばしょう)(いけ)()()(かえる)()俳句(はいく)()んだ。
Matsuo Bashō widząc żabę wskakującą do stawu ułożył haiku.

【 申し込む 】

大学(だいがく)(あたら)しい図書館(としょかん)建設(けんせつ)するように政府(せいふ)助成金(じょせいきん)補助金(ほじょきん)(もう)()んだ。
Uniwersytet wystąpił do rządu o granty i dotacje, aby wybudować nową bibliotekę.

【 引っ込む 】

あなたには関係(かんけい)ないんだから、()()んでいてよ。
To nie ma związku z toba, więc się nie wtrącaj.

【 見込み 】

この高速道路(こうそくどうろ)工事(こうじ)今年(ことし)完成(かんせい)する見込(みこ)みはない。
Nie przewiduje się, aby budowa tej autostrady zakończyła się w tym roku.

【 払い込む 】

ポーランドにはお(かね)(はら)()むことができる銀行(ぎんこう)のATMはあまり普及(ふきゅう)していない。
W Polsce nie są powszechne bankomaty, gdzie można wpłacić pieniądze.

Materiał z innych znaków

巻き込むまきこむwciągnąć; uwikłać

忍び込むしのびこむwkradać się

振り込むふりこむwpłacić (pieniądze na konto)

溶け込むとけこむrozpuścić się; wmieszać się, zaadaptować się

盛り込むもりこむwłączyć

突っ込むつっこむwrzucać, zapakować, wepchać

詰め込むつめこむładować, upychać

【 盛り込む 】

(あたら)しい学生(がくせい)(りょう)建設(けんせつ)をめぐるプロジェクトには学生(がくせい)自治(じち)(かい)のアイディアも()()まれている。
Pomysły samorządu studentów zostały włączone w projekt budowy nowego akademika.

【 突っ込む 】

(かれ)(よご)(もの)分別(ふんべつ)せず繊細(せんさい)なシャツと作業服(さぎょうふく)一緒(いっしょ)洗濯機(せんたくき)()()んだ。
On nie posegregował brudów i włożył do pralki delikatne koszule razem z ubraniem roboczym.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 11)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.