Poziom 4: Lekcja 9

patrz też ; por.

on'yomi:ラン

kun'yomi:みだ(れる)みだ(す)

pinyin: luàn

乱れるみだれるpopaść w chaos

乱すみだすzaburzyć, wpędzić w chaos

混乱こんらんchaos

反乱はんらんrebelia, rewolta; por. 反逆 はんぎゃく

内乱ないらんzamieszki, wojna domowa; por. 内戦 ないせん

乱筆らんぴつbazgroły

乱用らんようnadużycie, [suru] nadużywać; inna pisownia: 濫用

乱伐らんばつdzika wycinka drzew; inna pisownia: 濫伐

【 乱れる 】

首相(しゅしょう)(かみ)(みだ)れたままで記者会見(きしゃかいけん)()てしまった。
Premier pojawił się nieuczesany na konferencji prasowej.

【 乱す 】

移民(いみん)(しゃ)(くに)秩序(ちつじょ)(みだ)すことを(おそ)れる(ひと)もいる。
Niektórzy ludzie boją się, że imigranci zaburzą porządek w kraju.

【 混乱 】

電車(でんしゃ)のストのため全市(ぜんし)交通(こうつう)混乱(こんらん)してしまった。
Z powodu strajku na kolei transport publiczny w całym mieście wpadł w chaos.

【 反乱 】

軍隊(ぐんたい)大統領(だいとうりょう)選挙(せんきょ)結果(けっか)(みと)めず、反乱(はんらん)()こした。
Armia nie uznała wyniku wyborów prezydenckich i wznieciła rebelię.

【 内乱 】

三ヶ月(さんかげつ)にわたる内乱(ないらん)(おお)くの(ひと)がなくなった。
W trwających trzy miesiące zamieszkach zginęło wielu ludzi.

Materiał z innych znaków

乱暴らんぼう[na] agresywny

乱獲らんかく[suru] przetrzebić

混乱こんらんchaos

【 混乱 】

大統領(だいとうりょう)暗殺(あんさつ)事件(じけん)(くに)混乱(こんらん)(おとしい)れた。
Zabójstwo prezydenta wpędziło kraj w chaos.

【 乱暴 】

最近(さいきん)乱暴(らんぼう)子供(こども)()えている。
Ostatnio przybywa agresywnych dzieci.

【 乱獲 】

(くじら)乱獲(らんかく)のため絶滅(ぜつめつ)危機(きき)(ひん)している。
Wskutek nadmiernych połowów wielorybowi grozi całkowite wyginięcie.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 9)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.