Poziom 4: Lekcja 25

14【 彳 】

symptom

on'yomi:チョウ

kun'yomi:しるし

pinyin: zhēng

象徴しょうちょうsymbol

特徴とくちょうcecha charakterystyczna

徴候ちょうこうsymptom, oznaka; inna pisownia: 兆候

徴兵ちょうへいsłużba wojskowa

徴税ちょうぜい[suru] zbierać podatki, nakładać podatek

徴発ちょうはつ[suru] rekwirować

徴収ちょうしゅう[suru] zbierać, ściągać (pieniądze, podatki)

【 象徴 】

(しろ)純潔(じゅんけつ)象徴(しょうちょう)である。
Biel symbolizuje czystość.

【 特徴 】

擬態語(ぎたいご)日本語(にほんご)特徴(とくちょう)である。
Gitaigo są cechą charakterystyczną języka japońskiego.

【 徴候 】

(かみなり)は、(あらし)(ちか)づいている徴候(ちょうこう)だ。
Grzmoty sygnalizują nadejście burzy.

【 徴兵 】

1873(ねん)日本(にほん)徴兵制(ちょうへいせい)()導入(どうにゅう)し、20歳(はたち)になった男子(だんし)に3年間(ねんかん)徴兵(ちょうへい)義務(ぎむ)づけました。
W 1873 roku Japonia wprowadziła powszechną służbę wojskową i objęła obowiązkiem trzyletniej służby mężczyzn, którzy ukończyli 20 lat.

Materiał z innych znaków

徴兵忌避ちょうへいきひunikanie służby wojskowej

徴兵猶予ちょうへいゆうよodroczenie służby wojskowej

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 25)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.