Poziom 4: Lekcja 25

4【 片 】

część, połówka pary

on'yomi:ヘン

kun'yomi:かた

pinyin: piàn, piān

破片はへんodłamek, kawałek

断片的だんぺんてき[na] fragmentaryczny

断片だんぺんfragment, kawałek

片道かたみちw jedną stronę

片手かたてjedna ręka; [no] jednoręki

片仮名かたかなkatakana

片付くかたづくbyć posprzątanym; być załatwionym

片付けるかたづけるsprzątać; uporać się, skończyć

片寄るかたよるzebrać się; mieć uprzedzenia, mieć inklinacje, skłaniać się

片目かためjedno oko; [no] jednooki

【 破片 】

()れた(かがみ)片付(かたづ)けていた(とき)、グラスの破片(はへん)()()ってしまった。
Kiedy sprzątałam rozbite lustro, skaleczyłam się w dłoń kawałkiem szkła.

【 断片的 】

祖母(そぼ)戦争(せんそう)勃発(ぼっぱつ)した(とき)二歳(にさい)だったので、その悲惨(ひさん)時代(じだい)については断片的(だんぺんてき)記憶(きおく)しかない。
Kiedy wybuchła wojna, babcia miała dwa lata i dlatego ma tylko wyrywkowe wspomnienia z tego ciężkiego okresu.

【 断片 】

このパズルには500の断片(だんぺん)がある。
Te puzzle mają 500 klocków.

【 片道 】

航空券(こうくうけん)は、大抵(たいてい)往復(おうふく)のほうが片道(かたみち)より値段(ねだん)(やす)い。
Bilety lotnicze są zazwyczaj tańsze w obie strony niż w jedną.

【 片手 】

その(おとこ)()(おも)(はこ)片手(かたて)()()げた。
Chłopiec podniósł jedną ręką ciężkie pudło.

【 片仮名 】

外来語(がいらいご)片仮名(かたかな)()きます。
Słowa zapożyczone z innych języków piszemy katakaną.

Materiał z innych znaków

片寄るかたよるzebrać się; mieć uprzedzenia, mieć inklinacje, skłaniać się

片栗粉かたくりこmąka ziemniaczana

片隅かたすみróg; nieuczęszczane miejsce, [ni] na uboczu

【 片寄る 】

(きみ)中国(ちゅうごく)製品(せいひん)についての意見(いけん)片寄(かたよ)っています。
Masz uprzedzenia wobec rzeczy wyprodukowanych w Chinach.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 25)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.