Poziom 4: Lekcja 25

on'yomi:ゲキ

pinyin:

演劇えんげきsztuka teatralna, [wo suru] grać na scenie

歌劇かげきopera

歌劇場かげきじょうopera (budynek)

喜劇きげきkomedia

悲劇ひげきdramat; tragedia

劇的げきてき[na] dramatyczny

劇薬げきやくsilne lekarstwo; silna trucizna

劇場げきじょうteatr

【 劇場 】

今晩(こんばん)友達(ともだち)一緒(いっしょ)にハムレットを()劇場(げきじょう)()きます。
Dzisiaj idę do teatru z przyjaciółmi na Hamleta.

【 歌劇場 】

ミラノにあるスカラ()世界(せかい)(もっと)有名(ゆうめい)歌劇場(かげきじょう)である。
La Scala w Mediolanie jest najsłynniejszą sceną operową na świecie.

【 喜劇 】

(わたし)悲劇(ひげき)より喜劇(きげき)(ほう)()きです。
Wolę komedie od tragedii.

【 悲劇 】

その悲劇(ひげき)()(かえ)さないために(わす)れてはならない。
Aby ta tragedia się nie powtórzyła, musimy o niej pamiętać.

【 劇的 】

この(しん)(こう)ガン(ざい)劇的(げきてき)効果(こうか)をもたらし、患者(かんじゃ)から(おお)きな期待(きたい)(あつ)めている。
Nowy lek na raka przyniósł dramatyczne efekty i pacjenci wiążą z nim duże oczekiwania.

Materiał z innych znaków

喜劇きげきkomedia

悲劇ひげきdramat; tragedia

惨劇さんげきtragedia, potworność

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 25)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.