Poziom 4: Lekcja 25

8【 片 】

wydawać

por.

on'yomi:ハン

pinyin: bǎn

出版しゅっぱんwydanie

出版社しゅっぱんしゃwydawnictwo

版権はんけんprawa wydawnicze

初版しょはんpierwsze wydanie

改訂版かいていばんwydanie poprawione

版画はんがdrzeworyt, litografia

【 出版社 】

出版社(しゅっぱんしゃ)にその(ほん)一冊(いっさつ)注文(ちゅうもん)してくれませんか。
Czy mogłaby Pani zamówić jeden egzemplarz tej książki w wydawnictwie?

【 初版 】

初版(しょはん)は10(ねん)(まえ)出版(しゅっぱん)された。
Pierwsze wydanie ukazało się 10 lat temu.

【 版権 】

あの会社(かいしゃ)はビートルズ作品(さくひん)版権(はんけん)獲得(かくとく)した。
Ta firma zdobyła prawa autorskie do muzyki Beatlesów.

【 版画 】

5(がつ)から7(がつ)にかけて国立(こくりつ)博物館(はくぶつかん)には日本(にほん)のモダン版画(はんが)展示(てんじ)されている。
Od maja do lipca w Muzeum Narodowym są wystawiane współczesne drzeworyty japońskie.

Materiał z innych znaków

海賊版かいぞくばんkopia piracka

謄写版とうしゃばんodbitka powielaczowa

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 25)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.