Poziom 2: Lekcja 22

por.

on'yomi:ハンホンタン

kun'yomi:そ(る)かえ(す)

pinyin: fǎn

反対はんたい[suru] być przeciw

反応はんのうreakcja, [suru] zareagować, reagować

違反いはんnaruszenie, pogwałcenie (prawa, zasad)

反映はんえい[suru] odzwierciedlać, odbijać

反るそるwygiąć się, zgiąć się

反すかえすodwrócić

反り返るそりかえるodwrócić się plecami

反発はんぱつ[suru] odpychać; przeciwstawiać się, reagować (przeciwko czemuś)

反戦はんせんantywojenny

反物たんものbela materiału

Materiał z innych znaków

反乱はんらんrebelia, rewolta; por. 反逆 はんぎゃく

反対はんたい[suru] być przeciw

反対側はんたいがわprzeciwna strona

反対語はんたいごantonim ⇔ 同義語 どうぎご : synonim

反射はんしゃodbicie

反応はんのうreakcja, [suru] zareagować, reagować

反抗はんこう[suru] być nieposłusznym, opierać się, stawiać opór

反抗的はんこうてき[na] oporny, buntowniczy

反撃はんげきkontratak

反省はんせい[suru] zastanowić się nad sobą, dokonać autorefleksji

反逆はんぎゃくrebelia, rewolta, zdrada

反響はんきょうecho

謀反むほんzdrada, rebelia

連鎖反応れんさはんのうreakcja łańcuchowa

違反いはんnaruszenie, pogwałcenie (prawa, zasad)

【 反逆 】

王様(おうさま)は、自分(じぶん)反逆(はんぎゃく)するものを、全員(ぜんいん)(ころ)した。
Król zabił wszystkich, którzy wystąpili przeciwko niemu.

【 反省 】

自分(じぶん)のしたことを反省(はんせい)しなさい。
Zastanów się dobrze, co uczyniłeś.

【 反抗的 】

(かれ)らは先生(せんせい)(たい)して反抗的(はんこうてき)態度(たいど)()った。
Oni przyjęli buntowniczą postawę wobec profesora.

【 反乱 】

軍隊(ぐんたい)大統領(だいとうりょう)選挙(せんきょ)結果(けっか)(みと)めず、反乱(はんらん)()こした。
Armia nie uznała wyniku wyborów prezydenckich i wznieciła rebelię.

【 反射 】

(みずうみ)太陽(たいよう)(ひかり)反射(はんしゃ)して(うつく)しく(かがや)いていた。
Jezioro odbijając promienie słońca pięknie lśniło.

【 反響 】

この番組(ばんぐみ)日本(にほん)全国(ぜんこく)(おお)きな反響(はんきょう)()んだ。
Ten program miał szeroki odzew w całej Japonii.

【 反撃 】

すべての将兵(しょうへい)(ちから)()わせて反撃(はんげき)した。
Wszyscy żołnierze i oficerowie wspólnymi siłami przypuścili kontratak.

【 反応 】

電源(でんげん)のボタンを()しても、パソコンは(まった)反応(はんのう)しない。
Mimo że naciskam guzik zasilania, komputer w ogóle nie odpowiada.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.