Poziom 2: Lekcja 2

7【 辵 辶 】

zwracać, oddawać

por.

on'yomi:ヘン

kun'yomi:かえ(す)かえ(る)

pinyin: fǎn

返すかえすzwracać, oddawać

返るかえるpowrócić, być zwróconym

返事へんじodpowiedź, [suru] odpowiedzieć, dać odpowiedź

返済へんさい[suru] spłacać, zwracać (pieniądze, dług, kredyt)

返信へんしん[suru] odpowiadać pisemnie

Materiał z innych znaków

反り返るそりかえるodwrócić się plecami

宙返りちゅうがえりsalto

引っ繰り返すひっくりかえすprzewrócić, odwrócić

引っ繰り返るひっくりかえるprzewrócić się, odwrócić się

恩返しおんがえしzwrócić przysługę

振り返るふりかえるodwrócić się; patrzeć wstecz (czas)

繰り返すくりかえすpowtarzać

裏返すうらがえすodwrócić na drugą stronę

返り咲くかえりざくpowrócić (np. do władzy)

返戻へんれい[suru] zwrócić

返済へんさい[suru] spłacać, zwracać (pieniądze, dług, kredyt)

返答へんとう[suru] dać odpowiedź, odpowiedzieć ⇒ 返事 へんじ

返還へんかんzwrot, [suru] zwracać

【 返り咲く 】

(かれ)舞台(ぶたい)(かえ)()いた。
On zanotował udany powrót na scenę.

【 裏返す 】

(かれ)(なに)かを(かく)すつもりであわてて(ほん)裏返(うらがえ)しにした。
On odwrócił pospiesznie książkę na grzbiet, tak jakby miał coś do ukrycia.

【 恩返し 】

(いま)まで(そだ)ててくれた(おや)恩返(おんがえ)しがしたい。
Chciałbym odwdzięczyć się rodzicom za ich trud włożony w moje wychowanie.

【 振り返る 】

自分(じぶん)思春期(ししゅんき)()(かえ)ると、いつも(ゆう)うつな気分(きぶん)になる。
Zawsze kiedy wspominam czasy młodości ogarnia mnie nostalgia.

【 繰り返す 】

彼女(かのじょ)離婚(りこん)()短期間(たんきかん)交際(こうさい)()(かえ)していた。
Po rozwodzie wdawała się w krótkotrwałe związki.

【 引っ繰り返る 】

花瓶(かびん)()()(かえ)ったが、(さいわ)いに()れなかった。
Wazon przewrócił się, ale na szczęście się nie rozbił.

【 引っ繰り返す 】

津波(つなみ)埠頭(ふとう)についていた()(ぶね)()()(かえ)してしまった。
Fala tsunami powywracała łodzie rybackie, które stały przycumowane do nabrzeża.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 2)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.