Poziom 2: Lekcja 2

使

8【 人 亻 】

używać; służyć; misja

por.

on'yomi:

kun'yomi:つか(う)つか(い)

pinyin: shǐ, shì

使うつかうużywać

使いつかいsprawa; posłaniec

使用しよう[suru] używać, stosować

使用者しようしゃużytkownik, konsument; pracodawca

大使たいしambasador

使い方つかいかたsposób użycia

使者ししゃposeł

使節しせつmisja, poselstwo (hist.)

Materiał z innych znaków

使命しめいmisja

使用法しようほうsposób użycia

使用済みしようずみużyty, wyczerpany (znaczek; paliwo, bateria)

使節しせつmisja, poselstwo (hist.)

勅使ちょくしcesarski poseł

在ポーランド日本国大使館ざいポーランドにほんこくたいしかんAmbasada Japonii w Polsce

大使館たいしかんambasada

遣唐使けんとうしposeł do Chin tangowskich (hist.)

酷使こくし[suru] nadwyrężać, nadmiernie obciążać pracą

駆使くし[suru] w pełni wykorzystywać; swobodnie posługiwać się (obcym językiem)

駐日ポーランド共和国大使館ちゅうにちポーランドきょうわこくたいしかんAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii (ale: 在ポーランド日本国大使館 Ambasada Japonii w Polsce)

駐日大使ちゅうにちたいしAmbasador w Japonii

【 使節 】

九州(きゅうしゅう)大名(だいみょう)はローマへ使節(しせつ)(おく)った。
Daimyō z Kyūshū wysłał poselstwo do Rzymu.

【 使命 】

(かれ)はがんの研究(けんきゅう)を、自分(じぶん)使命(しめい)であると(かんが)えている。
On postrzega badania nad rakiem za swoją misję.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 2)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.