Poziom 5: Lekcja 19

15【 馬 】

stacjonować

por.

on'yomi:チュウ

pinyin: zhù

ちゅうrezydujący w, przebywający w, znajdujący się w

駐車ちゅうしゃ[suru] parkować

駐車場ちゅうしゃじょうparking

駐日ちゅうにちrezydujący w Japonii; por. 在日 ざいにち

駐日大使ちゅうにちたいしAmbasador w Japonii

駐日ポーランド共和国大使館ちゅうにちポーランドきょうわこくたいしかんAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii (ale: 在ポーランド日本国大使館 Ambasada Japonii w Polsce)

駐留ちゅうりゅう[suru] stacjonować (armia)

駐屯ちゅうとん[suru] stacjonować (armia)

駐輪場ちゅうりんじょうparking dla rowerów

Materiał z innych znaków

駐屯ちゅうとん[suru] stacjonować (armia)

駐屯地ちゅうとんちplacówka wojskowa, garnizon

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 19)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.