Poziom 2: Lekcja 23

on'yomi:ホウハッ

kun'yomi:のり

pinyin: fǎ, fà

法律ほうりつprawo

方法ほうほうsposób, metoda

使用法しようほうsposób użycia

文法ぶんぽうgramatyka

法度はっとprawo (hist.)

法案ほうあんustawa

Materiał z innych znaków

ローマ法王ローマほうおうpapież; także: ローマ教皇 ローマきょうこう

公益法人こうえきほうじんorganizacja pożytku publicznego, NPO (Non Profit Organization)

刑法けいほうkodeks karny

司法しほうsądownictwo, [no] sądowniczy, sądowy

寸法すんぽうrozmiar

憲法けんぽうkonstytucja

憲法改正けんぽうかいせいpoprawka do konstytucji

憲法第九条けんぽうだいきゅうじょうartykuł 9 Konstytucji

拳法けんぽうkempō (sztuka walki)

擬人法ぎじんほうpersonifikacja

方法ほうほうsposób, metoda

末法まっぽうokres upadku; okres upadku prawa buddyjskiego

法令ほうれいprawo, prawo i rozporządzenia

法則ほうそくprawo (fiz., ekon. itd.)

法廷ほうていsąd

法律ほうりつprawo

法曹界ほうそうかいkręgi prawnicze

法皇ほうおうeks-cesarz, który został mnichem

法衣ほういszaty duchowne; kaszaja

法衣ほうえszaty duchowne; kaszaja

用法ようほうsposób użycia

軍事法廷ぐんじほうていsąd wojskowy

違法いほう[no] nielegalny

遡及法そきゅうほうprawo z mocą działania wstecz

遵法じゅんぽう[no] praworządny; inna pisownia: 順法

遵法精神じゅんぽうせいしんduch praworządności

銃刀法じゅうとうほうustawa o broni

順法じゅんぽう[no] praworządny

魔法まほうczary, magia

魔法瓶まほうびんtermos

【 寸法 】

この(はしら)寸法(すんぽう)(はか)ってください。
Proszę zmierzyć rozmiar tej kolumny.

【 法律 】

(おお)くの若者(わかもの)は、マリファナに(かん)する法律(ほうりつ)をゆるめてほしがっている。
Wiele młodych ludzi pragnie, aby złagodzono prawo dotyczące marihuany.

【 ローマ法王 】

ヴァドヴィーツェはローマ法王(ほうおう)ヨハネ・パウロ2(せい)出身地(しゅっしんち)です。
Wadowice są miejscem pochodzenia papieża Jana Pawła II.

【 法皇 】

後白河(ごしらかわ)法皇(ほうおう)はいつの時代(じだい)(ひと)ですか。
W jakiej epoce żył eks-cesarz Goshirakawa?

【 憲法第九条 】

日本国(にほんこく)憲法(けんぽう)第九条(だいきゅうじょう)には、日本(にほん)軍隊(ぐんたい)所有(しょゆう)しないと()いてあります。
W artykule 9 japońskiej konstytucji stoi, że Japonia nie będzie posiadać armii.

【 憲法 】

日本国(にほんこく)憲法(けんぽう)第九(だいきゅう)(じょう)には、日本(にほん)軍隊(ぐんたい)()たないと()いてある。
W artykule dziewiątym japońskiej konstytucji znajduje się zapis zabraniający Japonii posiadania armii.

【 憲法改正 】

(いま)国会(こっかい)では憲法(けんぽう)改正(かいせい)についての議論(ぎろん)(おこ)なわれている。
Obecnie w parlamencie toczy się debata na temat rewizji konstytucji.

【 法則 】

今日(きょう)授業(じゅぎょう)万有引力(ばんゆういんりょく)法則(ほうそく)勉強(べんきょう)します。
Dziś na zajęciach uczymy się o prawie powszechnego ciążenia.

【 法衣 】

これは(えら)いお(ぼう)さんが()ていた法衣(ほうえ)です。
To są szaty duchowne, które nosił jeden wybitny mnich.

【 法令 】

(けん)法令(ほうれい)4月(がつ)1日(ついたち)から改正(かいせい)された。
Prawo prefekturalne zostało znowelizowane 1 kwietnia.

【 刑法 】

(かれ)刑法(けいほう)(だい)320(じょう)によって(ばっ)せられることとなった。
On został skazany na podstawie art. 320 kodeksu karnego.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 23)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.