Poziom 2: Lekcja 23

por.

on'yomi:セイ

pinyin: zhì

制度せいどsystem; instytucja

会員制かいいんせいzasady członkowstwa

制服せいふくmundur, mundurek

強制きょうせい[suru] wymusić, narzucić

Materiał z innych znaków

制御せいぎょ[suru] kontrolować

制裁せいさいsankcje (gospodarcze, polityczne)

制覇せいは[suru] podbić, przejąć kontrolę

制限せいげんograniczenie, [suru] ograniczyć

官僚制度かんりょうせいどbiurokracja

封建制度ほうけんせいどfeudalizm

専制政治せんせいせいじrządy despotyczne

強制収容所きょうせいしゅうようじょobóz koncentracyjny

抑制よくせい[suru] powstrzymywać, dławić

無制限むせいげんbezterminowy

産児制限さんじせいげんkontrola urodzin

立憲君主制りっけんくんしゅせいmonarchia konstytucyjna

立憲君主制りっけんくんしゅせいmonarchia konstytucyjna

管制塔かんせいとうwieża kontrolna

統制経済とうせいけいざいgospodarka centralnie sterowana

規制きせいregulacje, restrykcje

規制緩和きせいかんわderegulacja

陪審制度ばいしんせいどsystem sądowniczy z udziałem ławy przysięgłych

雇用制度こようせいどsystem zatrudnienia

【 封建制度 】

明治(めいじ)維新(いしん)結果(けっか)として封建(ほうけん)制度(せいど)廃止(はいし)された。
W wyniku Przewrotu Meiji został zniesiony feudalizm.

【 立憲君主制 】

プロイセンは1850(ねん)立憲(りっけん)君主(くんしゅ)(せい)(くに)になった。
Prusy w 1850 r. stały się monarchią konstytucyjną.

【 専制政治 】

国王(こくおう)による専制(せんせい)政治(せいじ)()わって、やっと民主(みんしゅ)主義(しゅぎ)()(なか)になった。
Gdy skończyły się autokratyczne rządy króla, w końcu nastały czasy demokracji.

【 制御 】

その(ふる)汽車(きしゃ)には自動(じどう)列車(れっしゃ)制御装置(せいぎょそうち)がついていない。
W tej starej lokomotywie nie ma systemu ATC.
(ATC : Automatic Train Control)

【 制限 】

この(みち)最高速度(さいこうそくど)が50キロに制限(せいげん)されています。
Na tej szosie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

【 統制経済 】

北朝鮮(きたちょうせん)では統制(とうせい)経済(けいざい)制度(せいど)がまだ(つづ)いている。
W Korei Północnej nadal istnieje centralnie planowana gospodarka.

【 雇用制度 】

いわゆる終身(しゅうしん)雇用(こよう)制度(せいど)は、大企業(だいきぎょう)中心(ちゅうしん)(おお)きな特徴(とくちょう)であったが、中小(ちゅうしょう)企業(きぎょう)()ると、支配的(しはいてき)であったというわけではない。
Tzw. system dożywotniego zatrudnienia był charakterystyczny dla wielkich przedsiębiorstw, ale bynajmniej nie dominował w małych i średnich przedsiębiorstwach.

【 制裁 】

欧州(おうしゅう)連合(れんごう)はロシアに(たい)して段階的(だんかいてき)制裁措置(せいさいそち)()ることを()めた。
Unia Europejska zdecydowała wprowadzić stopniowe sankcje wobec Rosji.

【 産児制限 】

産児(さんじ)制限(せいげん)手段(しゅだん)としては、不妊(ふにん)手術(しゅじゅつ)ないしは断種(だんしゅ)性交(せいこう)段階(だんかい)での避妊(ひにん)妊娠(にんしん)()人工(じんこう)妊娠中絶(にんしんちゅうぜつ)出産(しゅっさん)直後(ちょくご)嬰児(えいじ)(さつ)がある。
Do środków kontroli urodzin zalicza się chirurgiczną sterylizację kobiet i mężczyzn, zabezpieczenie przed ciążą podczas stosunku, aborcję oraz zabicie noworodka tuż po urodzeniu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 23)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.